شعر كودك (معرفي كتاب كودك)

اشعار زير از مجموعه كتاب هاي حسني است كه منوچهر احترامي براي خردسالان و كودكان سروده است. حسني نگو بلا بگو توی ده شلمرود، حسنی تک و تنها بود. حسنی نگو، بلا بگو، تنبل تنبلا بگو، موی بلند، روی سیاه، ناخن دراز، واه واه واه. نه فلفلی، نه قلقلی، نه مرغ زرد کاکلی، هیچکس باهاش […]

ادامه مطلب و دانلود قصه
بابايار+ معرفي كتاب

بابایار(معرفي كتاب کودک)

كتاب بابايار مجموعه اي از پنج داستان است كه محمدرضا يوسفي و مرضيه طلوع اصل در ۱۲۴ صفحه نوشته اند؛ انتشارات كانون پرورش فكري كودك و نوجوان اين كتاب را در سال ۱۳۹۳ منتشر كرده است. داستان هاي اين مجموعه درونمايه عاشقانه دارند و مخاطب با مطالعه اين داستان ها اقوام مختلف ايارن را مي […]

ادامه مطلب و دانلود قصه
چطوري پرواز كنم؟+ معرفي كتاب

چطوری پرواز کنم؟ (معرفي كتاب کودک)

كتاب چطوري پرواز كنم؟ توسط اليور جفرز نوشته شده و مريم رزاقي ترجمه كرده است. اين كتاب کودک تصويري را انتشارات زعفران در سال ۱۳۹۴ در ۴۰ صفحه منتشر كرده است.در اين كتاب خيال پردازي و دوستي را به كودكان گروه  سني «الف» و «ب» آموزش مي دهد. كتاب کودک “چطوري پرواز كنم؟” در مورد […]

ادامه مطلب و دانلود قصه
داستان هاي فكري+معرفي كتاب

معرفي كتاب + داستان هاي فكري (مجموعه ده داستان تصويري)

كتاب داستان هاي فكري یک مجموعه اي است با ده داستان بلند تصويري جهت تقويت تفكر كودك با توجه به تقويت ذهن او مانند برگشت پذيري، طبقه بندي، مقايسه كردن، نسبي بودن، درك مفاهيم ذهني و … تفكر با انديشه خلاق، منطقي و انتقادي رابطه مستقيم دارد و اين داستان ها به پرورش دادن تفكر و […]

ادامه مطلب و دانلود قصه
گوریل نارگیلی+قصه شب

معرفی کتاب کودک + گوریل نارگیلی

قصه گوريل نارگيلي يكي از قصه هاي مجموعه ي قصه هاي كوچك براي بچه هاي كوچك مي باشد. نويسندگان اين كتاب مژگان شيخي و شكوه قاسم نيا هستند. قصه هاي كوچك براي بچه هاي كوچك قصه های کوچک برای بچه های کوچک كتاب ارزشمندي است براي كودكان  با موضوع قصه، داستان و سرگرمي اين كتاب  […]

ادامه مطلب و دانلود قصه