شعر كودك (معرفي كتاب كودك)

شعر كودك + معرفي كتاب كودك

اشعار زير از مجموعه كتاب هاي حسني است كه منوچهر احترامي براي خردسالان و كودكان سروده است.

حسني نگو بلا بگو

توی ده شلمرود،
حسنی تک و تنها بود.
حسنی نگو، بلا بگو،
تنبل تنبلا بگو،
موی بلند، روی سیاه،

ناخن دراز، واه واه واه.
نه فلفلی، نه قلقلی، نه مرغ زرد کاکلی،
هیچکس باهاش رفیق نبود.
تنها روی سه پایه، نشسته بود تو سایه.

باباش می گفت:
– حسنی میای بریم حموم؟
– نه نمیام، نه نمیام

– سرتو میخوای اصلاح کنی؟
– نه نمی خوام، نه نمی خوام

شعر كودك + معرفي كتاب كودك

کره الاغ کدخدا،
یورتمه میرفت تو کوچه ها:
– الاغه چرا یورتمه میری؟
– دارم میرم بار بیارم، دیرم شده، عجله دارم.
– الاغ خوب نازنین،
سر در هوا، سم بر زمین،
یالت بلند و پرمو، دمت مثال جارو،
یک کمی بمن سواری میدی؟

– نه که نمیدم
– چرا نمیدی؟
– واسه اینکه من تمیزم.
پیش همه عزیزم.
اما تو چی؟
موی بلند، روی سیاه، ناخن دراز، واه واه واه!

غازه پرید تو استخر.
– تو اردکی یا غازی؟
– من غاز خوش زبانم.

– میای بریم به بازی؟
– نه جانم.
– چرا نمیای؟
– واسه اینکه من، صبح تا غروب، میون آب،

کنار جو، مشغول کار و شستشو.
اما تو چی؟
موی بلند، روی سیاه، ناخن دراز، واه واه واه!

در واشد و یه جوجه
دوید و اومد تو کوچه.
جیک جیک زنان، گردش کنان
اومد و اومد، پیش حسنی:

-جوجه کوچولو، کوچول موچولو،
میای با من بازی کنی؟
مادرش اومد،
– قدقدقدا

برو خونه تون، تورو بخدا
جوجه ی ریزه میزه
ببین چقدر تمیزه؟

اما تو چی؟
موی بلند، روی سیاه، ناخن دراز، واه واه واه!

حسنی با چشم گریون،
پاشد و اومد تو میدون:

– آی فلفلی، آی قلقلی،
میاین با من بازی کنین؟
– نه که نمیایم نه که نمیایم
– چرا نمیاین؟
فلفلی گفت:

– من و داداشم و بابام و عموم،
هفته ای دوبار میریم حموم.
اما تو چی؟

قلقلی گفت:
– نگاش کنین.
موی بلند، روی سیاه، ناخن دراز، واه واه واه!

حسنی دوید پیش باباش:
-حسنی میای بریم حموم؟
– میام، میام
– سرتو میخوای اصلاح کنی؟
– میخوام، میخوام

– حسنی نگو، یه دسته گل
تر و تمیز و تپل مپل

الاغ و خروس، جوجه و غاز و ببعی
با فلفلی، با قلقلی، با مرغ زرد کاکلی

حلقه زدن، دور حسنی.
الاغه میگفت:
– کاری اگر نداری، بریم الاغ سواری.

خروسه میگفت:
– قوقولی قوقو. قوقولی قوقو؟

هرچی میخوای فوری بگو.

مرغه می گفت:

– حسنی برو تو کوچه.

بازی بکن با جوجه.

غازه میگفت:

– حسنی بیا،

با هم دیگه بریم شنا.

توی ده شلمرود

حسنی دیگه تنها نبود

شعر كودك + معرفي كتاب كودك

حسني ما يه بره داشت

حسني ما يه بره داشت

بره شو خيلي دوست مي داشت

بره چاق و توپولي، زبر و زرنگ و توقولي

دس كوچولو، پا كوچولو، پشم تنش كرك هلو

خودش سفيد، سمش سيا، سرو كاكلش رنگ حنا

بچه هاي اين ور ده، اون ور ده، پايين ده، بالاي ده

همگي باهاش دوس بودن

صبح كه مي شد از خونه در مي اومدن

دور و برش جمع مي شدن، پشماشو شونه مي زدن

به گردنش النگ و دولنگ، گل و گيله هاي رنگارنگ

حسني ما سينه اش جلو سرش بالا قدم مي زد تو كوچه ها نگاه مي كرد به بچه ها

يه روز بهار

باباش اومد تو بيشه زار

داد زد: آهاي حسن بيا كجايي بابا؟

بره تو بيار، خودتم بيا

قيچي تيز

پشم سفيد

بره رو گرفت، پشماشو چيد
بره چاق و توپولي، زبر و زرنگ و توقولي

شد جوجه پر كنده

همگي زدن به خنده

پيشيه مي گفت: تو بره اي يا بچه موش لخت راه نرو يه چيزي بپوش

حسني ما

شونه اش بالا

سرش پايين قدم مي زد تو كوچه ها

نگاه مي كرد روي زمين

ننه ي حسن دوون دوون اومد بيرون
پشما رو بسته بسته كرد

سفيد و گلي دو دسته كرد

ريسيد و تابيد و كلاف كرد

شست و تميز و صاف كرد

منظم و مرتب

پيچيد توي چادر شب

يه جفت ميل و يه مشت كلاف

حالا نباف كي بباف

ننه حسن سرتاسر تابستون

نشسته بود تو ايوون

بي گفتگو، بي هاي و هو

براي حسن لباس مي بافت

فصل زمستون كه رسيد بارون اومد، برف باريد

حسني ما لباسو پوشيد خرامون اومد ميون ميدوون

حيوونا شاد و خندون

خانمي گفت: لباس حسن عالي شده قشنگ تر از قالي شده

پيشيه مي گفت: لباس حسن قشنگه مثل پوست پلنگه

ببعي مي گفت: بع، سرده هوا، نه

اما حسن، لباس به تن، خنده به لب

شونه شو داده بود عقب

ميون برف بارون قدم مي زد تو ميدون

باباش بهش نيگا مي كرد دودو چپق هوا مي كرد

ننه ش مي گفت: ننه حسني ماشاالله چشم نخوري ايشاالله

شعر كودك + معرفي كتاب كودك

والدين عزيز می توانید ما را از طریق رادیو قصه کودک برای معرفي كتاب كودك و مطالعه شعر كودك دنبال كنيد.

بابایار(معرفي كتاب کودک)

كتاب بابايار مجموعه اي از پنج داستان است كه محمدرضا يوسفي و مرضيه طلوع اصل در ۱۲۴ صفحه نوشته اند؛ انتشارات كانون پرورش فكري كودك و نوجوان اين كتاب را در سال ۱۳۹۳ منتشر كرده است. داستان هاي اين مجموعه درونمايه عاشقانه دارند و مخاطب با مطالعه اين داستان ها اقوام مختلف ايارن را مي شناسد.

مجموعه بابايار از پنج داستان كوتاه به نام هاي «ساز شکسته» از آذربایجان، «پیشانی سفید» از شمال ایران، «ناخدا جادو» از جنوب ایران، «تفنگ میرنوروز» از بلوچستان و «نشان بابایار» از استان فارس كه بر اساس باور مردم به شخصيت بابايار و امدادهاي غيبي شكل گرفته است. مردم اين شهرهاي مختلف بابايار را باور دارند زيرا از نظر آنها شخصيتي چون حضرت خضر دارد. مردم براي آرزوهايشان تلاش مي كنند و بابايار آنها را به آرزويشان مي رساند. بابايار با شخصيت هاي متفاوتي چون عاشیق، جنگلبان و يا ناخدا كه مورد قبول مردم قومش است در داستان ها ظاهر مي شود.

بابايار+ محمدرضا يوسفي

محمدرضا يوسفي

محمدرضا يوسفي نويسنده و نظريه پرداز ادبيات كودك در سال ۱۳۳۲ در همدان زاده شد. كتاب “سال تحويل” اولين اثر او بود كه در سال ۱۳۵۷ منتشر شد. وي علاوه بر حرفه داستان نويسي براي كودك و نوجوان نويسنده نمايش نامه و فيلم نامه هم بود اما اصلي ترين فعاليتش نويسندگي براي كودكان بود. وي مي گويد تا كنون بيش از بيت اثر داستاني براي كودكان منتشر كرده است.

وش وش وشی وشان سیاوش / تهران ، نشر موج، ۱۳۹۶

اگر بچّه رستم بودم/ تهران، امیرکبیر، کتاب‌های شکوفه، ۱۳۹۰

اسب سفید/ مشهد، آستان قدس رضوی، به نشر، ۱۳۸۹

بزرگی / مشهد، به نشر، ۱۳۸۹

شازده کرگدن/ تهران، سروش، ۱۳۸۹

گرگ‌ها گریه نمی‌کنند/ تهران، افق، ۱۳۸۹

وقت قصّه من را صدا کن/ تهران، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ۱۳۸۹

بابا برفی/ مشهد، به‌نشر، ۱۳۸۸

شهر گربه‌ها / تهران، پیک بهار، ۱۳۸۶

قصّه و قصّه‌گویی/ تهران، پیک بهار، ۱۳۸۶

آخرین پروانه‌ها/ تهران، شباویز، ۱۳۸۵

خاله بالا و ننه سرما/ مشهد، به‌نشر، ۱۳۸۵

همکلاسی‌ها/ تهران، فرهنگ گستر، کتاب سیب، ۱۳۸۴

اناری‌ها/ تهران، فرهنگ گستر، کتاب سیب، ۱۳۸۴

نامه‌هایی به آقاغوله / تهران، کتاب چرخ فلک، ۱۳۸۴

هزار پاها/ تهران، فرهنگ گستر، کتاب سیب، ۱۳۸۴

کلاغ‌ها/ تهران، فرهنگ‌گستر، کتاب سیب، ۱۳۸۴

من و ماه و ستاره/ تهران، شباویز، ۱۳۸۴

کارگاه داستان/ تهران، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ۱۳۸۳

آواز/ تهران، شباویز، ۱۳۸۳

آتا سای/ تهران، شباویز، ۱۳۸۲

اگر آدم‌ها پروانه بودند/ تهران، کیهان، ۱۳۸۲

گواتی/ تهران، شعله اندیشه، ۱۳۸۲

آواز باد/ تهران، شباویز، ۱۳۸۱

اطلسی و نرگسی/ مشهد، به‌نشر، ۱۳۸۱

بُوی باران/ تهران، انتشارات مدرسه، ۱۳۸۱

نمایشنامه مرغ قدقدی/ تهران، شباویز، ۱۳۸۱

همه جا ستاره بود/ تهران، [بی‌نام]، ۱۳۸۱

دختر سیاره سبز/ تهران، شباویز، ۱۳۸۱

شاهاز بز جادویی/ تهران، محراب قلم، ۱۳۸۰

ننه انسی ستاره بود/ مشهد، به‌نشر، ۱۳۸۰

یوسفی که می‌خواستم/ تهران، پیدایش، ۱۳۸۰

آیدا؛ دخترماه/ تهران، ویژه نشر، ۱۳۸۰

تا خورشید راهی نیست/ مشهد، به‌نشر، ۱۳۷۹

ستاره آرزو/ تهران، نشر قو، ۱۳۷۹

دختران خورشید/ تهران، پیدایش، ۱۳۷۷

پسر فیروزه‌ای/ تهران، پیدایش، ۱۳۷۶

درس انار/ تهران، پیدایش، ۱۳۷۶

قصه کوچ/ تهران، قلمرو، ۱۳۷۶

یک وجب آسمان/ تهران، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ۱۳۷۶

ستاره‌ای به نام غول/ تهران، قدیانی، کتاب‌های بنفشه، ۱۳۷۵

نخودی و بی‌بی همدم/ [بی‌جا]، نماد هنر و ادبیات، ۱۳۷۵

هفت دختران آرزو/ تهران، سروش، ۱۳۷۵

لالی/ تهران، نهاد هنر و ادبیات، ۱۳۷۴

پرپرو، مرغ دریا/ تهران، انتشارات مدرسه، ۱۳۷۳

مسافر دریا/ تهران، انتشارات مدرسه، ۱۳۷۳

بره حنا، سم طلا/ سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور، ۱۳۷۳

امید علی خان/ تهران، زلال، ۱۳۷۳

هفت‌چناران/ تهران، کتاب‌های شکوفه، ۱۳۷۲

تا سارا، اسبِ بالدار/ تهران، انتشارات مدرسه، ۱۳۷۲

وقتی پرنده‌ها پرواز کردند/ تهران، احیاء کتاب، ۱۳۷۱

خانه‌ای رو به آفتاب/ تهران، خانه آفتاب، ۱۳۶۹

قفس / تهران، کتاب‌های شکوفه، ۱۳۶۹

دنیا مالِ من است/ تهران، کتاب‌های شکوفه، ۱۳۶۹

وقتی باران بارید/ تهران، خانه آفتاب، ۱۳۶۹

ماه منیر/ تهران، فرهنگخانه اسفار، ۱۳۶۷

سال تحویل شد/ تهران، شباهنگ

مهمانی گرگ‌ها/ تهران، پیک بهار

دختر سبز آبی / تهران ، نشر موج

کی خسرو فرزند اسب / تهران ، نشر موج

وی در سال ۲۰۰۰ میلادی نامزد جايزه هاتس كريستيان شد.

كلمات كليدي: بابایار, محمدرضا يوسفي, مرضيه طلوع اصل, انتشارات كانون پرورش فكري كودك و نوجوان, معرفي كتاب

شما  می توانید ما را از طریق رادیو قصه کودک برای شنیدن قصه شب و قصه صوتی کودکانه با صدای خاله سمینا دنبال کنید.

تحريريه: نوشين صحبتي

چطوری پرواز کنم؟ (معرفي كتاب کودک)

چطوري پرواز كنم؟+ اليور جفرز

كتاب چطوري پرواز كنم؟ توسط اليور جفرز نوشته شده و مريم رزاقي ترجمه كرده است. اين كتاب کودک تصويري را انتشارات زعفران در سال ۱۳۹۴ در ۴۰ صفحه منتشر كرده است.در اين كتاب خيال پردازي و دوستي را به كودكان گروه  سني «الف» و «ب» آموزش مي دهد.

كتاب کودک “چطوري پرواز كنم؟” در مورد پنگوئني است كه دوست دارد پرواز كند، اما بال هاي او براي پرواز خلق نشده بود. او يك دوست صميمي داشت كه هميشه با هم بودند و بازي مي كردند ولي يك روز كه مي خواست به سيرك برود دوستش را تنها مي گذارد. روز نمايش هنگامي كه بايد پنگوئن با شليك توپ پرواز مي كرد مي فهمد كه به دوستش خيلي نياز دارد و وقتي كه او را ديد مي فهمد بهترين اتفاق زندگي داشتن دوست خوب و واقعي است كه هميشه كنارت باشد.

اليور جفرز نويسنده و تصويرگر كه در سال ۱۹۹۷ در ايرلند شمالي زاده شد و در بروكلين زندگي مي كند. در  Hazelwoodكالج تحصيلات متوسطه اش را به پايان رساند و در در سال ۲۰۰۱ در رشته ي ارتباطات بصري از دانشگاه اُلستر فارغ التحصيل شد.

وي ابتدا با نقاشي تصويرگري كتاب، فيگوراتيو و تصويرسازي شروع به كار كرد و آثارش در نيويورك و كوزه بروكلين، دوبلين و لندن، برلين، سيدني و واشینگتن دی سی و در بلفاست به نمايش گذاشته شده است.

اليور جفرز با تصويرگري كتاب هاي كودكان به محبوبيت رسيد، كتاب هايش توسط نشر هارپر، پنگوئن و كاليتز انگليس منتشر شده است.

در سال ۲۰۰۴ منتقدان كتاب چگونه يك ستاره بگيريم را تحسين كردند.

و کتاب گم شده و پیدا شده  ۲۰۰۵ برنده طلایی ۲۰۰۶ نستله، جایزه کتاب اسمارتیز و جایزه کتاب بلوپیتر سال ۲۰۰۶ و برنده مدال کیت گرین وییت جایزه ادبیات کودکان انگلیس درهمان سال شد.

کتاب کتاب خوردن باور نکردنی یک پسربچه ۲۰۰۷ برنده کتاب سال کودکان از جایزه کتاب ایرلند شد.

کتاب راه بازگشت به خانه در سپتامبر ۲۰۰۷ و موشک کاغذی بزرگ در سپتامبر ۲۰۰۸ منتشر شدند و کتاب‌های بادبادک و این گوزن مال من است هر دو پرفروش ترين كتاب هاي نيويورك تايمز بودند.

کتاب‌های اولیور جفرز به زبان‌های اسپانیایی، آلمانی، فارسی، فرانسوی و دیگر زبان‌های دنیا ترجمه شده‌است.

روزی که مداد شمعی‌ها دست از کار کشیدن پرفروش ترين كتاب نيويورك تايمز بود.

تصويرسازي اوليورجفرز به سبك تلفيقي از نقاشي آميخته و ارائه آن بر فضاسازي و داستان گويي در تركيب بندي مي باشد.

او به عنوان یک تصویرگر آزاد تصویرسازی‌های زيادي برای مشتریانی از قبیل سونی پی اس پی، لاوازا، اورنج انگلستان، آر سی ای رکورد، ایرلاینز، استارباکس نیوزویک، ، یونایتد سیمی، مجله گاردین، ایریش تایمز، کریتیو رویو، نیویورک تایمز، کیندر و تلگراف انجام داده است.

اوليور جفرز آثار زيادي دارد كه شامل نقاشي هاي فيگوراتيو كه بر روي اشياء سه بعدي يا بوم هستند. تعادل بین محتوا و فرم با رسم تشابه‌های بین علوم و هنر و معادلات طرح‌های در نقاشی‌های رنگ روغن است.

بنيانگذار هنر جمعي او آي آر اليور جفرز به همراه  مک پریمو، دوک رایلی و روری جفرز است و آثار آن ها شامل ۹ روز در بلفاست كه در قالب يك كتاب منتشر و برنده جايزه سازها شده است.

اليور در سال ۲۰۰۷ تصويرگر رسمي روز جهاني كتاب شد.

اولين كتاب اليور گم شده و پيدا شده بود كه استودیو آکا لندن آن را به انيميشن تبديل كرد و اين انيميشن در شب کریسمس سال ۲۰۰۸ در کانال ۴ و در استرالیا در شب کریسمس ۲۰۰۹ در کانال ABC1 و روز کریسمس ۲۰۰۹ در ABC3 پخش شد.

بهترين انيميشن در سال ۲۰۰۹ انيميشن گم شده و پيدا شده بود كه برنده بيش از۴۰ جايزه بين المللي از جمله بافتا شد.

اليور جفرز بهترين تصويرگر كتاب در سال ۲۰۰۸ بود، و در سال ۲۰۱۰ قلب و بطری به عنوان یک اپلیکیشن اپل توسط هارپركالينز منتشر شد.

اليور جفرز در سال ۲۰۱۲ براي شركت شكلاتي كيندر در تلويزيون انگليس تصويرسازي انجام داد.

در سال ۲۰۱۳ اولیور جفرز کاور موسیقی (نقاشی ازنلسون ماندلا )برای آهنگ “Ordinary Love” از گروه U2 انجام تصویرسازی داد. همچنين با كمك مك پريمو كارگرداني اين ويدئو را انجام داد.

در سال۲۰۱۷ نويسنده و تصويرگر كتاب”ما اینجایم، یادداشت های برای زندگی بر روی سیاره زمین” اليور جفرز بود، یک کتاب پر هيجان کودکان که برای اولین بار در صدر فهرست نیورک تامیز قرار گرفت و در سال  ۲۰۱۷يرنده جايزه مجله تايم در گروه كتاب هاي كودك و نوجوان شد.

آثار نويسندگي و تصويرگري اليور جفرز:

کتاب خوردن باور نکردنی یک پسربچه 

موشک کاغذی بزرگ 

گم شده و پیداشده 

چگونه یک ستاره بگیرم 

راه بازگشت به خانه 

قلب و بطری 

کلمه های مخالف 

بالا و پایین 

بادکنک

این گوزن مال من است 

عدد هیچ 

بلوز جدید/ ژاکت جدید 

سری کتاب‌های لوبی‌ها 

من نبودم! 

ما اینجایم، یادداشت‌های برای زندگی بر روی سیاره زمین

روزی روزگاری الفبا: داستانی کوتاه برای تمام حروف 

آثار تصويرگري اليور جفرز:

فرد خیالاتی نوشته اُاین کالفر

روزی که مداد شمعی‌ها به خانه بازگشتن درو دی والت

پسر بچه‌ای که با پیراناها شنا کرد نوشته دیوید الموند

نوحا بارلی‌واتر فرار می‌کند نوشته جان بوين

اتفاق وحشتناکی که برای بارنابی بروکت رخ داد نوشته جان بوین

تو لحظه‌ای در آنجا هستی و سپس می‌گذری نوشته جان بوین

روزی که مداد شمعی‌ها دست از کار کشیدن درو دی والت

پنج نفر به دنبال قاچاقچیان نوشته انيد بلايتون به مناسبت هفتادمين سالگرد 

اليور جفرز طراح كاور وزن آب اثر ساراكروسان در سال  ۲۰۱۱ بود.

نگاره‌ها و نقاشی‌های اولیور جفرز منتشر شده توسط نشر جستالتن در سال ۲۰۱۲

كلمات كليدي: چطوری پرواز کنم؟ (دنیای شیرین پسرک), خيال پردازي كودكان, الیور جفرز, انتشارات زعفران, معرفي كتاب

شما می توانید ما را از طریق رادیو قصه کودک برای شنیدن قصه شب و قصه صوتی کودکانه با صدای خاله سمینا دنبال کنید.

تحريريه: نوشين صحبتي

 

معرفي كتاب + داستان هاي فكري (مجموعه ده داستان تصويري)

 داستان هاي فكري(مجموعه ده داستان تصويري)+ معرفي كتاب

كتاب داستان هاي فكري یک مجموعه اي است با ده داستان بلند تصويري جهت تقويت تفكر كودك با توجه به تقويت ذهن او مانند برگشت پذيري، طبقه بندي، مقايسه كردن، نسبي بودن، درك مفاهيم ذهني و …

تفكر با انديشه خلاق، منطقي و انتقادي رابطه مستقيم دارد و اين داستان ها به پرورش دادن تفكر و انديشه كودك كمك زيادي مي كند. همچنين به كودك كمك مي شود تا هر جور كه دوست دارد فكر كند و درك كند كه نگاه هر شخص ممكن است به يك قضيه با نگاه او تفاوت داشته باشد.

اين مجموعه يك كتاب راهنما هم دارد كه پرسش هايي در مورد هر داستان در آن وجود دارد، كودك مي تواند پس از مطالعه هر داستان به سوالات ذكر شده پاسخ بدهد؛ يا با دوستان و اطرافيانش تبادل نظر و بحث كند.

كتاب داستان هاي فكري از جمله كتاب هاي آموزنده اي است كه مرتضي خسرونژاد در ۲۳۰ صفحه رنگي براي كودكان ۳ تا ۹ سال نوشته است، و در سال ۱۳۹۰ توسط انتشارات به نشر منتشر كرد.

 داستان هاي فكري(مجموعه ده داستان تصويري)+ معرفي كتاب

مرتضي خسرونژاد در سال ۱۳۳۳ در شهرستان كاشمر متولد شد و در مقطع كارشناسي رشته روانشناسي خواند، روانشناسي تربيتي را در مقطع كارشناسي ارشد در سال ۱۳۷۱ در دانشگاه شيراز به پايان رساند، و در نهايت در سال ۱۳۸۱ مقطع دكتري تاريخ و فلسفه تعليم و تربيت را در دانشگاه شيراز خوتد. او در حال حاضر استادديار و عضو هيئت علمي دانشگاه شيراز است.

خسرونژاد به حوزه هاي فلسفه ي تعليم و تربيت، كتاب هاي داستاني تصويري، فلسفه براي كودكان، افسانه هاي عاميانه، فلسفه (نظريه)ي ادبيات كودك علاقه زيادي دارد.

وي دروس آموزش تفكر به كودكان در مقطع كارشناسي، روش تحقيق در ادبيات كودك و فلسفه ي كودك مقطع كارشناسي ارشد، روش تحقيق در فلسفه تعليم و تربيت و مكاتب فلسفي تعليم و تربيت در مقطع دكتري تدريس كرده است.

مرتضي خسرونژاد كتاب هاي زيادي در زمينه كودك، ادبيات كودكان و فلسفه براي كودكان تاليف كرده است. كتاب هاي وي در زمينه كودك در دو بخش قصه و داستان به شرح زير است:

الف: قصه، بازي، شادي، مجموعه ده كتاب داستاني تصويري شامل:

مياي با من دوست بشي، سوار اتوبوس بشي؟

آي بدو كه دوغ آوردم، قصه ي دروغ آوردم

مي خوام برم ماست بخرم، قصه راست بخرم

منو بخوري چاق ميشي، شغال توي باغ مي شي

پسرا شيرن مثل شمشيرن

با اين صداي زنگوله، گربه پيشي چه شنگوله

اون شب كه بارون اومد، موشه لب بوم اومد

من كه ماه بلند آسمونم، چرا بايد همه ش تنها بمونم؟

آواز تو از من، عروس من از تو

منم موش گرسنه، مي خورمت درسته

ب: مجموعه داستان ها

مجموعه داستان هاي فكري (ده كتاب داستاني تصويري براي پرورش توانايي تفكر فلسفي كودكان)

اولين بچه اي كه از تركيدن بادكنك خوشحال شد

دنيا را دارد آب مي برد

كفش هاي هيپا و شيپا

روزي كه زرافه من گلو درد شد

هم اين هم آن

ازهمه من غول ترم

خورشيد توي آسمان و خورشيد توي دل من

يك عكس خيلي خيلي عجيب

درست مثل هم

ماه با من است

مرتضي خسرو نژاد ويراستار مجموعه ي آثار كلاسيك ادبيات كودك به انتخاب پيتر هانت با ترجمه ي طاهره آدينه پور هم بوده است كه شامل:

مي خوايم به خرس شكار كنيم، اثر مايكل روزن

خانم حنا به گردش مي رود، اثر پت هچينز

به آب نزديك نشو دخترم، اثر جان برنينگهام

آبي كوچولو و زرد كوچولو، اثر اثر لئو ليوني

سفر به سرزمين وحشي ها، اثر موريس سنداك

گوريل، اثر آنتوني براون

اما فرديناند اين كار را نكرد، اثر مونروليف

داستان خرگوش كوچولو، اثر بيتريكس پاتر

پسرك و ناخداي شجاع، اثر ادوارد ارديزون

بهترين دوستان، اثر راسل هوبان

كلمات كليدي: داستان هاي فكري, داستان هاي تصويري, مرتضي خسرونژاد

فوق توصيف: كتاب داستان هاي فكري بك مجموعه اي است با ده داستان بلند تصويري جهت تقويت تفكر كودك.

شما می توانید ما را از طرق رادیو قصه کودکانه برای شنیدن قصه صوتی کودکانه و قصه شب با صدای خاله قصه گو سمینا دنبال کنید.

معرفی کتاب کودک + گوریل نارگیلی

قصه گوريل نارگيلي يكي از قصه هاي مجموعه ي قصه هاي كوچك براي بچه هاي كوچك مي باشد. نويسندگان اين كتاب مژگان شيخي و شكوه قاسم نيا هستند.

قصه هاي كوچك براي بچه هاي كوچك

قصه های کوچک برای بچه های کوچک كتاب ارزشمندي است براي كودكان  با موضوع قصه، داستان و سرگرمي اين كتاب  از آثار  مژگان شیخی و شكوه قاسم نيا از انتشارات بنفشه  مي باشد.

 شيخي در سال   ۱۳۴۱  متولد شد و داراي مدرك كارشناسي زبان انگلیسی از دانشگاه آزاد است . وي كارمند موسسه كيهان، نشريات كيهان بچه ها و زن روز بود. با صدا و سيما در بخش كودك همكاري مي كرد، همچنين داوري جشنواره هاي كتاب سال نيز از فعاليت هاي او بوده است.

مژگان شيخي از سال ۱۳۶۳ نويسندگي را با داستان «بلبل نوک طلا و باغ آرزوها» آغاز كرد. شيخي علاوه بر ادبيات كودك در ادبيات بزرگسالان نيز فعاليت داشته است تاكنون بيش از ۱۵۰ عنوان از كتابهايش به چاپ رسيده است. كه بعضي از اين داستان ها برای فيلم‌های سينمايی قرارگرفته‌اند. همچنين بيش از ۱۴۴  قصه از ادبيات  كهن را براي  كودكان بازنويسي كرده است.

وي بیش از ۸۰ اثر تألیفی برای کودکان و نوجوانان دارد از جمله:

خداحافظ درختان سرو: زندگینامه داستانی حضرت زینب(س) ۱۳۸۵

  دستی برای دوستی

 گلی در سرزمين زمستان‌ها

خورشید خوارزم: داستان زندگی ابوریحان بیرونی

۳۶۵ قصه برای شب های سال

یوسف گم گشته: رمان تاریخی (۱۳۷۶)

صداهای شب و ۵ قصه دیگر(۱۳۷۹)

تابستان و غاز سفید(۱۳۷۶)

قشنگ ترین هدیه دنیا(۱۳۸۰)

قصه ما به سر رسید حسنی به خونه اش نرسید(۱۳۷۵)

زنبور کوچولو چه می خواست(۱۳۷۱)

به دنبال بهار

كلمات كليدي: مجموعه قصه, قصه هاي كوتاه, مژگان شيخي, ادبيات كودك, بازنويسي, ادبيات كهن

فوق توصيف: قصه گوريل نارگيلي يكي از قصه هاي مجموعه ي قصه هاي كوچك براي بچه هاي كوچك مي باشد. نويسندگان اين كتاب مژگان شيخي و شكوه قاسم نيا هستند.

شما می توانید ما را از طریق رادیو قصه برای شنیدن قصه شب و قصه صوتی کودکانه با صدای خاله سمینا دنبال کنید.