سن راه رفتن کودک + قصه شب

سن شروع به صحبت در کودکان و مسائلی که باید رعایت شود

حرف زدن در کودکان امری بسیار مهم و ضروری است. بسیاری از والدین نمی دانند از چه سنی باید از کودک خود توقع حرف زدن را داشته باشند. توانایی صحبت کردن کودک از اولین کلماتی که به زبان می آورد تا سخن گفتن روان و شیرین او از اتفاقاتی که در مدرسه می افتد به […]

ادامه مطلب و دانلود قصه