نه بچه

اسم قصه: نه بچه
قصه گو: سمینا❤️
نویسنده: نوشین فرزین فرد🍀
تنظیم: رویا مومنی 🌱
گروه سنی: ۱ تا ۷ سال
موضوع: آموزش اعداد
آدرس کانال تلگرام👇
🆔 @childrenradio
متن داستان
روزی روزگاری نه بچه بازیگوش توی یه محله زندگی می کردند.
یه روز نه بچه تصمیم می گیرند به گردش توی پارک بروند .
وقتی نه بچه به پارک رسیدند حسابی تاب بازی کردند. سرسره بازی کردند. الاکلنگ بازی کردند. فوتبال بازی کردند تا اینکه خورشید خانم غروب کرد.
یکی از نه بچه گفت
(( بچه ها ! زود باشید برگردیم خونه . هوا تاریک شده ))
همه بچه ها دست از بازی کردن برداشتند و خواستند به خونه برگردند که متوجه شدند نوید ، یکی از نه بچه نیست.
بچه ها دنبال نوید گشتند و بعد از مدتی نوید رو کنار سرسره پیدا کردند که گریه می کرد.
از نوید پرسیدند(( چرا گریه می کنی نوید؟))
نوید گریه کنان جواب داد (( به خاطر اینکه پام زخم شده .))
بچه ها به پای نوید نگاه کردند .
سامان گفت (( اشکالی نداره. چیزی نشده . من چسب زخم توی جیبم دارم. ))
بعد از داخل جیبش چسب زخم بیرون آورد و روی زخم کوچیک پای نوید گذاشت .
نوید خوشحال شد و از سامان تشکر کرد. بعد هر نه بچه خوشحال و خندان به خونه برگشتند .
رادیو قصه کودک
خاله سمینا
قصه صوتی کودکانه

قطار عمو هزار پا

اسم قصه: قطار عمو هزار پا
قصه گو: سمینا❤️
نویسنده: نوشین فرزین فرد🍀
تنظیم: رویا مومنی 🌱
گروه سنی: ۱ تا ۷ سال
موضوع: آشنایی با مشاغل
آدرس کانال تلگرام👇
🆔 @childrenradio
متن داستان
روزی روزگاری توی یه جنگل سرسبز و زیبا، هزار پا ، یه قطاربزرگ داشت . یه قطار با واگن ها و کوپه های زیاد که همه ی حیوونای جنگل می تونستند سوار بشن .
قطار هزار پا همه جای جنگل می رفت و سوت می زد .
همه ی حیوونای جنگل توی ایستگاه منتظر می موندند تا قطار هزارپا بیاد و وقتی صدای سوت قطار رو می شنیدند حسابی ذوق زده می شدند تا قطارهزار پا به ایستگاه برسه و سوارشون کنه.
یه روز که مثل هر روز هزارپا مسافران رو سوار قطار کرد و قطار رو حرکت داد ، ناگهان از توی آیینه دید که یکی از مسافران جا مونده و با سرعت همراه قطار می دوه .
هزار پا قطار رو متوقف کرد و مامور قطار در یکی از واگن ها رو باز کرد تا مسافر جامانده سوار بشه .
مسافر جامانده از مامورقطار تشکر کرد.
مامور قطار گفت (( از هزار پا تشکر کن چون ایشون قطار رو متوقف کردند تا شما سوار قطار بشی ))
وقتی به مقصد رسیدند ، مسافر جامانده پیش هزار پا رفت و از هزار پا تشکر کرد .
رادیو قصه کودک
خاله سمینا
قصه صوتی کودکانه

قورقوری بد دهن

اسم قصه: قور قوری بددهن🐸
قصه گو: سمینا❤️
نویسنده: نوشین فرزین فرد🍀
تنظیم: رویا مومنی 🌱
گروه سنی: ۱ تا ۳ سال
موضوع: ناسزا گفتن
آدرس کانال تلگرام👇
🆔 @childrenradio
متن داستان
روزی روزگاری توی یه جنگل سرسبز و زیبا ، قور قوری توی برکه زندگی می کرد.
قور قوری هر وقت هر حیوونی کنار برکه می دید ، حرف بد می زد.
به خرگوشی با مسخره می گفت (( گوش دراز بدریخت حالت چطوره ؟))
به لاکی می گفت (( لاکی تو چقدر زشتی ! با این قیافه ات حالمو بهم می زنی ))
یا به ماهی کوچولوها می گفت (( ماهی های زشت بد رنگ اینقدر روی آب برکه نیاین ))
یه روز آفتابی که قور قوری و حیوونای جنگل مثل همیشه کنار برکه بودند و بازی می کردند و قور قوری دوباره شروع کرد به حرف بد زدن ، ناگهان طوفان شدیدی اومد و آب برکه موج بلندی برداشت .
همه حیوونا فوری رفتند به لونه هاشون . ماهی کوچولوها زیر آب برکه رفتند .
فقط قور قوری با ترس و وحشت به برگ سبزی که روی آب برکه مونده بود ، چسبیده بود و از ترس فریاد می زد
(( کمک ! کمک ! ))
اما کسی نبود که کمکش کنه .
بعد از مدتی که طوفان تموم شد و برکه آروم شد ، همه حیوونای جنگل کنار برکه اومدند اما قور قوری نبود.
خرگوشی و لاکی دنبال قور قوری گشتند و صدا زدند
(( قور قوری ! قور قوری ! کجایی ؟))
در همین موقع قور قوری گریه کنان داد زد
(( قور قور! من اینجام ))
خرگوشی و لاکی به سمت صدای قور قوری رفتند و دیدند قور قوری کنار برکه افتاده بود .
خرگوشی و لاکی کمک کردند و قور قوری رو از روی زمین بلندش کردند و به لونه اش بردند .
قور قوری با ناله گفت (( آخ آخ …قور قور.. ممنون خرگوشی .ممنون لاکی .))
خرگوشی گفت (( استراحت کن قور قوری))
قور قوری گفت (( معذرت میخوام که حرف بد زدم))
خرگوشی و لاکی ، قور قوری رو بخشیدند .
از اون روز به بعد قور قوری مودب شد و دیگه حرف بد به هیچ کدوم از حیوونا نگفت .
رادیو قصه کودک
خاله سمینا
قصه صوتی کودکانه

موشی نقاش

اسم قصه: موشی نقاش
قصه گو: سمینا❤️
نویسنده: نوشین فرزین فرد🍀
تنظیم: رویا مومنی 🌱
گروه سنی: ۱ تا ۷ سال
موضوع: آشنایی با مشاغل
آدرس کانال تلگرام👇
🆔 @childrenradio
متن داستان
روزی روزگاری توی یه جنگل سرسبز و زیبا، موشی ، نقاش ساختمان بود.‌
موشی تنها نقاش ساختمان جنگل بود و وقتی حیوونای جنگل نیاز به نقاشی لونه شون داشتند از موشی می خواستند لونه شونو نقاشی کنه .
یه روز یه اتفاق عجیبی توی جنگل افتاد.
لونه ی مورچه حنایی آتیش گرفت . مورچه حنایی سریع به سمور خان که آتش نشان جنگل بود زنگ زد و سمور خان همراه بچه هایش و ماشین و لوازم آتش نشانی به لونه ی مورچه حنایی رفت و آتیشو خاموش کرد .
مورچه حنایی از این اتفاق که خیلی ناراحت بود ، گفت (( همش تقصیراون آدما بود . اونا اومدند با کبریت آتیش روشن کردند و لونه ی منو آتیش زدند . حالا خودم و خونواده ام کجا بخوابیم ؟ لونه مون پراز دوده و سیاه شده . بچه هام میترسن توی لونه برن))
در همین موقع موشی به مورچه حنایی نزدیک شد و گفت
(( اشکالی نداره مورچه حنایی ! شما امشب بیان لونه ی من . قدمتون روی چشم . فردا خودم لونه تو رنگ می کنم ))
مورچه حنایی و خونواده اش خوشحال و خندان به سمت لونه ی موشی رفتند .‌
فردای اون روز موشی همراه مورچه حنایی ، یه سطل رنگ قهوه ای ، نردبان و فرچه ی رنگ به سمت لونه ی مورچه حنایی رفت .
وقتی به لونه ی مورچه حنایی رسیدند ، مورچه حنایی گفت (( ممنون موشی ! میشه منم کمکت کنم ؟))
موشی لبخندی زد و گفت (( خواهش می کنم . مگه رنگ زدن بلدی ؟))
مورچه حنایی جواب داد (( شما یادم میدی ))
موشی گفت (( حتما . پس من میرم بالای نردبان و شما فرچه رو توی رنگ بزن .بعد فرچه رو به دستم بده تا دیوار رو رنگ بزنم ))
مورچه حنایی ، کاری که موشی ازش خواست رو به خوبی انجام داد .
وقتی شب شد کل لونه ی مورچه حنایی رنگ شد .
موشی گفت (( چند روز دیگه رنگها خشک میشن و می تونید بیاید توی لونه . ))
مورچه حنایی تشکر کرد و گفت (( خیلی ممنون موشی جان ! خیلی زحمت کشیدی . ))
موشی گفت (( خواهش می کنم . شما هم کمک کردی تا لونه تو یه روزه رنگ کنم . تا چند روز دیگه که رنگها خشک بشن ، مهمون لونه ام هستید ))
مورچه حنایی دوباره تشکر کرد و خوشحال و خندان همراه موشی به سمت لونه ی موشی رفت .
رادیو قصه کودک
خاله سمینا
قصه صوتی کودکانه

لقب های زشت

اسم قصه: لقب های زشت
قصه گو: سمینا❤️
نویسنده: فاطمه جوهری🍀
تنظیم: رویا مومنی🌱
گروه سنی: ۱ تا ۷ سال
آدرس کانال تلگرام👇
🆔 @childrenradio
قصه ی صوتی کودکانه و قصه شب صوتی پر از قصه های آموزنده است و کودک دلبند شما با شنیدن آن به رفتارهای خوب و
. رفتارهای بد خود فکر کرده و در جهت بهبودی رفتار خود تلاش می کند
در این مسیر قصه صوتی کودکانه سمینا از رادیو قصه کودک همراه کودک شماست تا به کودک دلبندتان خوابی راحت و
.رفتاری مناسب را هدیه دهد
.رادیو قصه کودک ، هرشب کودک دلبندتان را به شنیدن قصه شب صوتی کودکانه دعوت می کند

فروشگاه خاله خرسه

اسم قصه: فروشگاه خاله خرسه🐻
قصه گو: سمینا❤️
نویسنده: نوشین فرزین فرد🍀
تنظیم: رویا مومنی 🌱
گروه سنی: ۱ تا ۷ سال
موضوع: آشنایی با مشاغل
آدرس کانال تلگرام👇
🆔 @childrenradio
متن داستان
روزی روزگاری توی یه جنگل سرسبز و زیبا، خاله خرسه، فروشگاه داشت .
فروشگاه خاله خرسه پراز خوراکی های خوشمزه بود و همه ی حیوونای جنگل ، خاله خرسه و فروشگاه شو دوست داشتند و هرروز به فروشگاه می رفتند و خوراکی می خریدند .
یه روز خاله خرسه سرما خورد و نتونست فروشگاه رو باز کنه .
پچ پچ حیوونای جنگلی که پشت در بسته ی فروشگاه منتظر ایستاده بودند، شروع شد.
خرگوشی گفت (( چی شده ؟ چرا فروشگاه بسته ست ؟))
مرغی گفت (( نکنه اتفاقی برای خاله خرسه افتاده باشه؟))
در همین موقع لاکی کوچولو آروم آروم خودشو به فروشگاه خاله خرسه رسوند و گفت (( سلام دوستان !همین الان از دم درلونه ی خاله خرسه می گذشتم که از پنجره ،خاله خرسه صدام زد و گفت : لاکی کوچولو ! من سرما خوردم و نمی تونم امروز فروشگاه رو باز کنم …بعد کلید فروشگاه رو از پنجره به من داد و گفت : لطفا این کلید فروشگاه رو به خرگوشی بده تا فروشگاه رو باز کنه ))
لاکی کوچولو ، کلید فروشگاه رو به دست خرگوشی داد.
خرگوشی با خوشحالی کلید رو گرفت و فروشگاه رو باز کرد .
وقتی شب شد همه حیوونای جنگل به همراه خرگوشی به عیادت خاله خرسه رفتند .
خرگوشی کلید فروشگاه رو به خاله خرسه پس داد و گفت (( ممنون خاله خرسه که کلید فروشگاه رو به من دادی .))
خاله خرسه لبخندی زد و گفت (( خواهش می کنم خرگوشی ! من به همه حیوونای جنگل اعتماد دارم و می دونم هر کاری بهشون بسپارم به خوبی انجام میدهند .شما خیلی بیشتر از بقیه حیوونا از فروشندگی خوشت میاد و یادمه چند بار اومدی فروشگاه و توی حساب کردن خوراکی ها و جا به جایی اونا توی قفسه ها خیلی کمکم کردی .سحر خیز هم هستی . به خاطر همین ازت میخوام دستیارم باشی و هر وقت نتونستم فروشگاه برم ، شما مسئول فروشگاه باشی و باز نگهش داری تا همه بیان خرید کنن .))
خرگوشی با خوشحالی از خاله خرسه تشکر کرد و همه ی حیوونای جنگل خرگوشی و خاله خرسه رو تشویق کردند و از انتخاب خاله خرسه خوشحال شدند.
رادیو قصه کودک
خاله سمینا
قصه صوتی کودکانه

هفت فروشگاه

اسم قصه: هفت فروشگاه
قصه گو: سمینا❤️
نویسنده: نوشین فرزین فرد🍀
تنظیم: رویا مومنی 🌱
گروه سنی: ۱ تا ۷ سال
موضوع: آموزش اعداد
آدرس کانال تلگرام👇
🆔 @childrenradio
☆☆☆☆☆☆☆
متن داستان
روزی روزگاری توی محله بزرگ ، هفت فروشگاه وجود داشت .
هفت فروشگاه، کیف و کفش و پوشاک داشتند .
صاحبان هفت فروشگاه هرروز صبح ، فروشگاه ها رو باز می کردند و تا آخر شب به مردم ، کیف و کفش و پوشاک می فروختند.
یه شب یه اتفاق عجیبی توی محله بزرگ افتاد.
یکی از هفت فروشگاه، آتیش گرفت.
صاحب فروشگاه فوری به آتش نشانی زنگ زد.
مردم و شش فروشگاه دیگه خیلی ناراحت شدند و دعا کردند تا ماشین آتش نشانی زودتر از راه برسه و آتیشو خاموش کنه .
وقتی ماشین آتش نشانی از راه رسید و آتیشو خاموش کرد، مردم و شش فروشگاه دیگه خوشحال شدند.
بعد از چند روز صاحب فروشگاه آتیش گرفته، فروشگاه رو که تمیز کرده بود ، دوباره فروشگاه رو باز کرد و مثل قبل مردم برای خرید از هفت فروشگاه می رفتند.
رادیو قصه کودک
خاله سمینا
قصه صوتی کودکانه

پنج دفتر نقاشی

اسم قصه: پنج دفتر نقاشی📚
قصه گو: سمینا❤️
نویسنده: نوشین فرزین فرد🍀
تنظیم: رویا مومنی 🌱
گروه سنی: ۱ تا ۷ سال
موضوع: آموزش اعداد
آدرس کانال تلگرام👇
🆔 @childrenradio
متن داستان
روزی روزگاری توی یه کمد کوچیک ، پنج دفتر نقاشی زندگی می کردند .
پنج دفتر نقاشی باهم دوست بودند و خیلی همدیگه رو دوست داشتند.
یه روز یکی از دفترها ناراحت بود . چهار دفتر دیگه از دفتر ناراحت پرسیدند
(( چی شده دفتری جون ؟ چرا ناراحتی ؟))
دفتری با ناراحتی جواب داد
(( همه برگ ها م تموم شدند و به زودی از پیشتون میرم . ))
یکی از دفترها گفت (( آخی راست میگی . پسر کوچولو هر دفتری که برگاش تموم میشه ، از توی کمد بیرون میاره و دور میندازشون .‌))
پنج دفتر نقاشی فکر کردند.
ناگهان یکی از دفترها گفت
(( من یه فکری کردم . به نظرم هر وقت پسر کوچولو خواست دفتری رو از توی کمد بیرون بیاره ، هر پنج تایی مون سروصدا راه بندازیم تا پسر کوچولو دیگه دفتری رو بیرون نندازه))
یکی دیگه از دفترها گفت
(( نه . فکر خوبی نیست. به نظرم وقتی پسر کوچولو اومد ازش خواهش کنیم که دفتری رو بیرون نندازه))
هر پنج دفتر نقاشی با این فکر موافقت کردند و منتظر شدند تا پسر کوچولو از راه برسه .
روزی که پسر کوچولو در کمد رو باز کرد و دفتری رو برداشت و برگ هاشو ورق زد و گفت
(( چه نقاشی های قشنگی کشیدم . این دفتر رو نگه می دارم ))
بعد دفتری رو کنار دفترهای دیگه گذاشت و در کمدو بست.
هر پنج دفتر نقاشی از برگشتن دفتری خوشحال شدند و شادی کردند.
رادیو قصه کودک
خاله سمینا
قصه صوتی کودکانه

اتوبوس عمو زرافه

اسم قصه: اتوبوس عمو زرافه🚌🦒
قصه گو: سمینا❤️
نویسنده: نوشین فرزین فرد🍀
تنظیم: رویا مومنی 🌱
گروه سنی: ۱ تا ۷ سال
موضوع: آشنایی با مشاغل
آدرس کانال تلگرام👇
🆔 @childrenradio
متن داستان
روزی روزگاری توی یه جنگل سرسبز و زیبا، عمو زرافه یه اتوبوس بزرگ داشت .
عمو زرافه راننده ی اتوبوسش بود و از صبح زود که از خواب بیدار می شد ، اتوبوسو با یه سطل آب و یه دستمال، تمیز و براق می کرد .
همه حیوونای جنگل اتوبوس و عمو زرافه رو خیلی دوست داشتند .هم تمیز بود هم بزرگ هم عمو زرافه با حیوونای پیر و جوون و بچه، با مهربونی رفتار می کرد.
یه روز میمون کوچولو به عمو زرافه گفت
(( عمو زرافه!میشه به من رانندگی یاد بدی؟))
عمو زرافه جواب داد (( سن تو برای آموزش رانندگی کمه . باید حتما ۱۸ ساله باشی تا رانندگی یاد بگیری ))
میمون کوچولو با ناراحتی گفت (( آخه چرا ؟ من خیلی رانندگی دوست دارم . دوست دارم مثل شما یه اتوبوس بزرگ داشته باشم وهمه ی حیوونا رو ایستگاه به ایستگاه سوار و پیاده کنم ))
عمو زرافه لبخندی زد و گفت (( می دونم پسر خوب ! تو خیلی رانندگی دوست داری .منم هفت سالم بود مثل تو علاقه به رانندگی پیدا کردم ولی صبر کردم تا ۱۸سالم بشه و اونوقت رفتم آموزشگاه رانندگی و رانندگی رو یاد گرفتم ))
در همین موقع اتوبوس عمو زرافه کنار مدرسه حیوانات ایستاد و میمون کوچولو وبچه حیوونای جنگل از اتوبوس پیاده شدند .
عمو زرافه فکری کرد و یه بوق زد .بعد سرشو از پنجره بیرون برد و با صدای بلند گفت
(( میمون کوچولو ! میمون کوچولو ! یه لحظه بیا ))
میمون کوچولو خندان و هیجان زده به اتوبوس عمو زرافه برگشت و گفت
(( بله عمو زرافه !))
عمو زرافه گفت
(( حالا که تو علاقه به رانندگی داری ،میخوام از این به بعد کمکم کنی . بچه ها رو به صف کنی و بعد یکی یکی داخل اتوبوس بشن. علائم و تابلوهای رانندگی هم بهت یاد میدم تا وقتی ۱۸ سالت شد و کلاس رانندگی رفتی همه رو بلد باشی ))
میمون کوچولو با خوشحالی دستاشو بهم زد وعمو زرافه رو بوسید و گفت (( ممنون عمو زرافه ! فقط عمو چرا باید حتما تا ۱۸سالگی صبر کنم ؟ مگه ۱۸ سالگی چه سنیه؟))
عمو زرافه خندید و گفت (( خب ۱۸ سالگی سنیه که از بچگی و نوجوانی بیرون میای و جوون میشی . اونوقت میتونی رانندگی رو با دقت و تمرکز انجام بدی ))
میمون کوچولو برای بار دوم از عمو زرافه تشکر کرد و از اتوبوس پیاده شد و به مدرسه رفت .
از فردای اون روز میمون کوچولو ، همه بچه ها رو به صف می کرد و یکی یکی داخل اتوبوس می فرستاد بعد عمو زرافه درحالی که رانندگی می کرد تابلوهای رانندگی رو که بین راه بودند به میمون کوچولو نشان می داد و درباره شون توضیح می داد .
رادیو قصه کودک
خاله سمینا
قصه صوتی کودکانه

خیاطی خاله کفشدوزک

اسم قصه: خیاطی خاله کفشدوزک🐞✂️〰💈
قصه گو : سمینا❤️
نویسنده: نوشین فرزین فرد🍀
تنظیم : رویا مومنی 🌱
گروه سنی : ۱ تا ۷ سال
موضوع: آشنایی با مشاغل
آدرس کانال تلگرام👇
🆔 @childrenradio
متن قصه
روزی روزگاری توی یه جنگل سرسبز و زیبا ، موشی
. می خواست مهمونی خاله خرسه بره
. موشی خوشحال و خندان از اینکه خاله خرسه و بقیه حیوونای جنگل رو می بینه از توی کمد لباس مهمونی شو بیرون آورد
. وقتی موشی جلوی آیینه رفت و لباس رو پوشید ناگهان آستین لباس پاره شد
موشی ناراحت شد و با خودش گفت
《 ای وای ! حالا چیکار کنم؟ دو شب دیگه مهمونیه. لباس دیگه ای هم ندارم 》
در همین موقع یاد خاله کفشدوزک افتاد و با خوشحالی گفت
《 باید برم پیش خاله کفشدوزک .خاله کفشدوزک بلده چطوری آستین لباسمو بدوزه 》
وقتی موشی به خیاطی خاله کفشدوزک رسید خیلی شلوغ بود . همه حیوونای جنگل می خواستند خاله کفشدوزک براشون
. لباس بدوزه تا برای مهمونی خاله خرسه آماده بشه
موشی با صدای بلند گفت
《سلام خاله کفشدوزک ! آستین لباسم پاره شده . میشه بدوزی ؟ 》
خاله کفشدوزک جواب داد
《 . موشی جان ! سرم شلوغه. فعلا وقت ندارم 》
《 موشی با ناراحتی گفت 《 آخه لباس مهمونی مه و برای مهمونی خاله خرسه میخوام بپوشم
《 . خاله کفشدوزک گفت 《 نمیشه
موشی زیر لب گفت 《 باشه . 》 و وقتی دستگیره در خروجی خیاطی رو گرفت تا بیرون بره خاله کفشدوزک گفت 《
《موشی !بلدی با نخ و سوزن کار کنی ؟
《. موشی خوشحال شد و گفت 《 آره بلدم
《 خاله کفشدوزک گفت 《 خوبه . بیا اینجا پیشم بشین و نخ و سوزنو بردار و آستین لباستو بدوز
موشی کنار خاله کفشدوزک نشست و نخ و سوزنو به دست گرفت و همون جوری که خاله کفشدوزک یادش داده بود آستین
. لباسشو دوخت
.کم کم لباسهای حیوونای جنگل آماده شدند و یکی یکی لباسها رو تحویل گرفتند و رفتند و خیاطی خاله کفشدوزک خلوت شد
در همین موقع مورچه حنایی با یه پارچه صورتی در دست از راه رسید و گفت
《 سلام خاله کفشدوزک ! میشه برای منم لباس مهمونی بدوزی ؟》
《 . خاله کفشدوزک جواب داد ادامه داستان در کلیپ
قصه شب صوتی کودکانه خاله سمینا با قصه های آموزنده، کودک دلبند شما را مشتاق شنیدن قصه های متنوع می کند تا ضمن
. برخورداری از هیجان و شادی و نشاط ، نکات آموزنده فرا گیرد
. قصه های خاله سمینا از رادیو قصه کودک ، کودک دلبند شما را خوشحال و سرحال می کند
قصه های خاله سمینا را از رادیو قصه کودک دانلود کنید و هرشب برای کودک دلبندتان بگذارید تا گوش دهد و به خواب راحتی
. برود