زدن پدر مادر توسط کودک+ قصه کودکانه صوتی

کتک زدن پدر و مادر توسط کودک و روش های کنترل آن + بخش دوم

هر بچه ای در دوران کودکی خود، دوره هایی را نافرمانی می کند و به کودک خودسری تبدیل می شود. در این شرایط وظیفه ی شما به عنوان والدین کنترل این اوضاع و آگاهانه برخورد کردن با رفتارهای کودک است. پرخاشگری و خشونت های کودک یک مسئله و دست بزن داشتن کودک یک مسئله دیگر […]

ادامه مطلب و دانلود قصه
زدن پدر مادر توسط کودک+ قصه کودکانه صوتی

کتک زدن پدر و مادر توسط کودک و روش های کنترل آن + بخش اول

کتک خوردن والدین از کودک (دست بزن داشتن کودک) می تواند بسیار ناراحت کننده و شرم آور باشد. بسیاری از والدین از این وضعیت احساس ناامیدی می کنند و فکر می کنند خشونتی که کودک از خود نشان می دهد، به دلیل عدم تربیت درست کودک است و یا این که آنان پدر و مادر […]

ادامه مطلب و دانلود قصه