آموزش نقاشی به کودکان + بخش دوم

نقاشی کردن یکی از اصول های هر فرزند است که والدین باید به نحو احسن آن را به کودکان یاد بدهند. اولین دلیل این است که هنر به کودکان کمک می کند که رویا های خود را بکشند. دلیل دوم این است که وقتی شما به کودک خود کمک می کنید نقاشی کردن را یادبگیرد، شما در واقع به شکل گیری اعتماد به نفس او کمک کرده اید. این که چه احساس خوبی در کودک پیدا می شود وقتی می گوید من چه کشیده ام یا من می توانم آن رابکشم.

آموزش نقاشی به کودکان + بخش اول

آموزش نقاشی کشیدن را از چه سنی شروع کنیم:

بهترین سن برای آموزش دادن نقلشی به کودکان از پایان ۴ سالگی است. البته کودکانی هم هستند که قبل از سه سالگی امکان اموزش درونشان شکل گرفته البته به این نکته هم باید توجه کرد که آموزش نقاشی به کودکان باید به صورت غیر مستقیم باشد. یک مربی باید از موسیقی، تئاتر، بازی، قصه، شعر و… استفاده کند و فضایی را به وجود آورد که کودک با زبان تصویری آشنا شود. نقاشی یک زبان بین المللی است.

نقاشی یک رویا:

کودکی که شخصی را در حال انجام کاری و یا در محیط خاصی نقاشی می کند در واقع تمایلات خودش را ارضا میکند و یا موقعیت هایی که باعث حراس او شده به این صورت با کشیدن نقاشی بیرون می ریزد.

کودک در نقاشی های خودش به صورت شگفت انگیز چیزهایی را می کشد که به آن ها علاقه دارد یا از آن ها می ترسد. ولی غالبا وقتی دلهره داشته باشد یا احساس گناه کند از شخصیت های داستان ها استفاده می کند. به عنوان مثال: کشیدن پادشاه به عنوان پدر مطلوب و ملکه مادر مطلوب، جادوگر مادر بد، شاهزاده خودش و شخصیت های دیگری مثل دزد،کارگاه و…برترین وسیله برای فهمیدن معنی هر کدام از نمادها این است که از کودک بخوایم خواب یا رویای خودش را برای ما نقاشی کند و سپس آن را توضیح دهد.

ابزار نقاشی کودک:

اولین گام برای آموزش درست شناخت ابزار های مناسب با توانایی های کودک است. رنگ هایی برای کودکان استفاده می شود باید غلیظ باشد چون کودکان جذب رنگ های غلیظ می شوند.

آموزش نقاشی به کودکان+قصه صوتی

والدین عزیز برای آگاهی از روش های تربیتی درست به سایت رادیو قصه به قسمت تعلیم و تربیت کودک و برای کودکان خود به قسمت قصه کودکانه صوتی مراجعه کنید.

موضوع نقاشی کودکان:

آدمک: کشیدن آدمکی کوچک در گوشه صفحه نشانه خجالتی بودن و گوشه گیری است و آدمک بزرگ نشانه مشکلات عاطفی است. و نبودن دست و پا در نقاشی نشانه بی اهمیت بودن خود است.

خانه: خانه نماد پناهگاه است و نشانه گرمی خانواده است که ممکن است کودک به خانه علاقه مند یا ازآن متنفر باشد. خانه دلباز همراه باباغچه در و دودکش نشاه علاقه به خانه و محیط خانواده و خانه بدون در نشانه خجالتی بودن کودک است. خانه به صورت قصر نشان دهنده ی یک پناهگاه برای کودک است و برعکس خانه کوچک به شکل زندان نشانه ی مشکلات درونی خانواده است.

خورشید و ماه: خورشید نشانه ی امنیت، گرما، خوشحالی و قدرت پدر است.

اتومبیل: کودکی که اتومبیل می کشد کودکی مسئولیت پذیر است که از زندگی خارج از خانواده رضایت دارد.

شما می توانید ما را از طریق رادیو قصه برای شنیدن قصه کودکانه صوتی و قصه شب با صدای خاله سمینا دنبال کنید.

آموزش نقاشی به کودکان + بخش اول