اختلال در گفتار کودک + قصه صوتی

اختلال در گفتار کودکان

یکی از نگرانی هایی که در والدین وجود دارد، اختلالات کلامی و گفتاری کودک خود است. کودکانی که دچار این اختلال هستند برای ارتباط برقرار کردن با دیگران از روش هایی مثل زبان اشاره و یا ساخت زبان جدید استفاده می کنند.  این کودکان شاید در زمان کودکی به کمک والدین خود بتوانند نیازهای ارتباطی […]

ادامه مطلب و دانلود قصه