آموزش کنترل خشم+ داستان صوتی

آموزش مهارت کنترل خشم در قالب قصه کودکانه

بچه های عزیز برای شنیدن قصه های صوتی کودکانه  با صدای خاله سمینا برای گروه های سنی (الف، ب، ج) به سایت رادیو قصه کودکانه مراجعه کنید. یکی از مهمترین چالش های والدین و بزرگسالان چه در تربیت و چه ارتباط با کودکان چگونگی کنترل خشم است. از آن جایی که واکنش های هیجانی خیلی زودتر از بخش های منطقی ذهن فعال […]

ادامه مطلب و دانلود قصه