خوراکی های مضر برای کودکان + قصه شب

خوراکی های مضر برای کودکان + بخش دوم

در برخی از خانواده ها بر سر انتخاب نوع غذا بین والدین و کودکان کشمکش وجود دارد، زیرا بچه ها ترجیح می دهند غذاهایفست فود از قبیل هات داگ، سوسیس و کالباس بخورند در حالی که والدین از آن ها می خواهند مواد غذایی حاوی سبزیجات را که سالم تر و مفید ترند انتخاب کنند. خوراکی های مضر برای کوکان + […]

ادامه مطلب و دانلود قصه