داستان هاي فكري+معرفي كتاب

معرفي كتاب + داستان هاي فكري (مجموعه ده داستان تصويري)

كتاب داستان هاي فكري یک مجموعه اي است با ده داستان بلند تصويري جهت تقويت تفكر كودك با توجه به تقويت ذهن او مانند برگشت پذيري، طبقه بندي، مقايسه كردن، نسبي بودن، درك مفاهيم ذهني و … تفكر با انديشه خلاق، منطقي و انتقادي رابطه مستقيم دارد و اين داستان ها به پرورش دادن تفكر و […]

ادامه مطلب و دانلود قصه