میمون نامرتب

اسم قصه: قصه صوتی میمون نامرتب
قصه گو: سمینا❤️
نویسنده: نوشین فرزین فرد🍀
تنظیم: رویا مومنی 🌱
گروه سنی: ۱ تا ۷ سال
موضوع:بی نظمی
آدرس کانال تلگرام👇
🆔 @childrenradio

🌹متن قصه:
روزی روزگاری توی یه جنگل سرسبز و زیبا، میمون کوچولو همراه مامان میمون و بابا میمون و خواهر کوچولوش ، می مو زندگی می کرد.
میمون کوچولو خیلی نامرتب بود و هرچقدر مامان میمون می گفت (( میمون کوچولو! اتاقت رو تمیز کن . خیلی نامرتبه))اما میمون کوچولو به حرف مامان میمون گوش نمی داد.
یه روز که مثل هر روزاتاق میمون کوچولو نامرتب بود ، می مو وارد اتاق شد ، یهو جیغ زد و بعد گریه کرد.
مامان میمون با صدای جیغ می مو فوری از آشپزخونه بیرون اومد و خودشو به اتاق میمون کوچولو رسوند. بابا میمون هم فوری از اتاق پذیرایی خودشو به اتاق میمون کوچولو رسوند.میمون کوچولو هم نزدیک می مو شد تا ببینه چه اتفاقی افتاده.
می مو گریه کنان گفت (( یه چیزی توی پام رفت و درد گرفت ))
مامان میمون زمین رو نگاه کرد . یه لگوی کوچیک دید که درست زیر پای می مو افتاده بود .
میمون کوچولو دست دراز کرد و لگوی کوچیک رو از روی زمین برداشت .
مامان میمون به میمون کوچولو اخم کرد و بعد پای می مو رو نگاه کرد و گفت (( هیچی نشده می مو ! خدا رو شکر اتفاقی نیفتاد )) و می مو رو بغل کرد و از اتاق میمون کوچولو بیرون رفت. بابا میمون هم با اخم از اتاق میمون کوچولو بیرون رفت.
چند دقیقه بعد میمون کوچولو اتاقشو مرتب کرد و مامان میمون و بابا میمون و می مو رو صدا زد .
وقتی همگی به اتاق میمون کوچولو رسیدند ، با دیدن اتاق مرتب میمون کوچولو، میمون کوچولو رو تشویق کردند.
🦋رادیو قصه کودک
🦋خاله سمینا
🦋قصه صوتی کودکانه

نه بچه

اسم قصه: نه بچه
قصه گو: سمینا❤️
نویسنده: نوشین فرزین فرد🍀
تنظیم: رویا مومنی 🌱
گروه سنی: ۱ تا ۷ سال
موضوع: آموزش اعداد
آدرس کانال تلگرام👇
🆔 @childrenradio
متن داستان
روزی روزگاری نه بچه بازیگوش توی یه محله زندگی می کردند.
یه روز نه بچه تصمیم می گیرند به گردش توی پارک بروند .
وقتی نه بچه به پارک رسیدند حسابی تاب بازی کردند. سرسره بازی کردند. الاکلنگ بازی کردند. فوتبال بازی کردند تا اینکه خورشید خانم غروب کرد.
یکی از نه بچه گفت
(( بچه ها ! زود باشید برگردیم خونه . هوا تاریک شده ))
همه بچه ها دست از بازی کردن برداشتند و خواستند به خونه برگردند که متوجه شدند نوید ، یکی از نه بچه نیست.
بچه ها دنبال نوید گشتند و بعد از مدتی نوید رو کنار سرسره پیدا کردند که گریه می کرد.
از نوید پرسیدند(( چرا گریه می کنی نوید؟))
نوید گریه کنان جواب داد (( به خاطر اینکه پام زخم شده .))
بچه ها به پای نوید نگاه کردند .
سامان گفت (( اشکالی نداره. چیزی نشده . من چسب زخم توی جیبم دارم. ))
بعد از داخل جیبش چسب زخم بیرون آورد و روی زخم کوچیک پای نوید گذاشت .
نوید خوشحال شد و از سامان تشکر کرد. بعد هر نه بچه خوشحال و خندان به خونه برگشتند .
رادیو قصه کودک
خاله سمینا
قصه صوتی کودکانه

فروشگاه خاله خرسه

اسم قصه: فروشگاه خاله خرسه🐻
قصه گو: سمینا❤️
نویسنده: نوشین فرزین فرد🍀
تنظیم: رویا مومنی 🌱
گروه سنی: ۱ تا ۷ سال
موضوع: آشنایی با مشاغل
آدرس کانال تلگرام👇
🆔 @childrenradio
متن داستان
روزی روزگاری توی یه جنگل سرسبز و زیبا، خاله خرسه، فروشگاه داشت .
فروشگاه خاله خرسه پراز خوراکی های خوشمزه بود و همه ی حیوونای جنگل ، خاله خرسه و فروشگاه شو دوست داشتند و هرروز به فروشگاه می رفتند و خوراکی می خریدند .
یه روز خاله خرسه سرما خورد و نتونست فروشگاه رو باز کنه .
پچ پچ حیوونای جنگلی که پشت در بسته ی فروشگاه منتظر ایستاده بودند، شروع شد.
خرگوشی گفت (( چی شده ؟ چرا فروشگاه بسته ست ؟))
مرغی گفت (( نکنه اتفاقی برای خاله خرسه افتاده باشه؟))
در همین موقع لاکی کوچولو آروم آروم خودشو به فروشگاه خاله خرسه رسوند و گفت (( سلام دوستان !همین الان از دم درلونه ی خاله خرسه می گذشتم که از پنجره ،خاله خرسه صدام زد و گفت : لاکی کوچولو ! من سرما خوردم و نمی تونم امروز فروشگاه رو باز کنم …بعد کلید فروشگاه رو از پنجره به من داد و گفت : لطفا این کلید فروشگاه رو به خرگوشی بده تا فروشگاه رو باز کنه ))
لاکی کوچولو ، کلید فروشگاه رو به دست خرگوشی داد.
خرگوشی با خوشحالی کلید رو گرفت و فروشگاه رو باز کرد .
وقتی شب شد همه حیوونای جنگل به همراه خرگوشی به عیادت خاله خرسه رفتند .
خرگوشی کلید فروشگاه رو به خاله خرسه پس داد و گفت (( ممنون خاله خرسه که کلید فروشگاه رو به من دادی .))
خاله خرسه لبخندی زد و گفت (( خواهش می کنم خرگوشی ! من به همه حیوونای جنگل اعتماد دارم و می دونم هر کاری بهشون بسپارم به خوبی انجام میدهند .شما خیلی بیشتر از بقیه حیوونا از فروشندگی خوشت میاد و یادمه چند بار اومدی فروشگاه و توی حساب کردن خوراکی ها و جا به جایی اونا توی قفسه ها خیلی کمکم کردی .سحر خیز هم هستی . به خاطر همین ازت میخوام دستیارم باشی و هر وقت نتونستم فروشگاه برم ، شما مسئول فروشگاه باشی و باز نگهش داری تا همه بیان خرید کنن .))
خرگوشی با خوشحالی از خاله خرسه تشکر کرد و همه ی حیوونای جنگل خرگوشی و خاله خرسه رو تشویق کردند و از انتخاب خاله خرسه خوشحال شدند.
رادیو قصه کودک
خاله سمینا
قصه صوتی کودکانه