کودکان دو زبانه + قصه شب

کودکان دو زبانه + بخش دوم

اغلب جوامع در جهان چند زبانه بوده و تسلط به چندین زبان، برای هر شخصی و جامعه ای که در آن زندگی می کند بسیار ارزشمند است. زبان پیوند نزدیکی با هویت، روند اجتماعی  شدن و نیز بیان فرهنگی داشته و در نتیجه نقش مهمی در زندگی کودک و بزرگ سالان است. دو زبانه بودن […]

ادامه مطلب و دانلود قصه