درک جنسیت در کودکان + قصه شب

درک جنسیت در کودکان + بخش اول

کودکان از بدو تولد دارای نوعی حس کنجکاوی نسبت به مسائل محیط اطراف خود و از جمله نسبت به بدن خود دارند. آگاهی و کنجکاوی شدید آن ها نسبت به کارکردهای بدن خود از نوپایی آغاز می شود و تا دوران بلوغ او ادامه می یابد. کودکانی که نحوه کار کرد بدن خود را می […]

ادامه مطلب و دانلود قصه