آموزش نقاشی به کودکان+قصه صوتی

آموزش نقاشی به کودکان + بخش دوم

نقاشی کردن یکی از اصول های هر فرزند است که والدین باید به نحو احسن آن را به کودکان یاد بدهند. اولین دلیل این است که هنر به کودکان کمک می کند که رویا های خود را بکشند. دلیل دوم این است که وقتی شما به کودک خود کمک می کنید نقاشی کردن را یادبگیرد، […]

ادامه مطلب و دانلود قصه
آموزش نقاشی به کودکان+قصه شب

آموزش نقاشی به کودکان + بخش اول

در بین تمامی فعالیت هایی که یک کودک انجام می دهد، نقاشی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. چون نشئت گرفته از درون کودک است. والدین و مربیان نباید از روی ناآگاهی در روند نقاشی کودک دخالت کنند و با آموزش و تصمیم نقاشی کودک، روند تخلیه روانی او را تخریب کنند.آنان با این کار […]

ادامه مطلب و دانلود قصه