تخت شناور و تابلوی زندگی

اسم قصه : تخت شناور و تابلوی زندگی
قصه گو : سمینا❤️
نویسنده: راضیه احمدی🍀
تنظیم: رویا مومنی🌱
گروه سنی : ۳ تا ۱۲ سال
🦋 تقدیم به آنهایی که سبز میخواهیمشان🍃
آدرس کانال تلگرام👇
🆔 @childrenradio

متن داستان
عسل کوچولو از خواب بیدار شد. پتویش را جمع کرد و با تعجب به اطرافش نگاه کرد. خبری از اتاقی که در آن بستری بود نبود.تخب خوابش روی آب شناور بود و وسط یک رودخانه ی خیلی آرام به سمت جلو می رفت.
عسل چشم هایش را مالید و با دقت به اطرافش نگاه کرد . چند نفر از هم بخشی هایش هم روی تخت های شناورشان نشسته بودند و به آرامی پارو می زدند.
عسل پاروی کنار تخت را برداشت و شروع به پارو زدن کرد و گفت:
مگه قرار بود صبح زود راه بیافتیم؟
سینا پارویش را توی هوا تکان داد و با خنده گفت:
شاید امروز هوا طوفانی بشه و برای همین گفتن زودتر راه بیافتیم.
عسل به خانم پرستار که داخل قوری بزرگی نشسته بود و سرش را در قوری بیرون آورده بود نگاه کرد و بلند گفت:
سلام خانوم. شما هم با ما میاین؟
خانم پرستار وسایلش را جمع و جور کرد و گفت:
بعله، ساختمون بیمارستان هم کمی عقب تره.
عسل تور ماهیگیری اش را بیرون آورد و گفت:
الان می تونیم شروع کنیم؟
خانم پرستار سرش را تکان داد و جواب داد:
بعله که می تونین
عسل به آرامی تور ماهیگیری را عقب برد و با یک حرکت محکم آن را داخل آب انداخت و منتظر شد. بعد از چند دقیقه تور ماهیگیری به سمت راست و بعد به سمت چپ کشیده شد. عسل تور را محکم به سمت بالا کشید و گفت:
اوه چه سنگینه!
سینا بلند گفت:
یه کم بیشتر زور بزن. تو می تونی.
عسل همه ی زورش را داخل دستش فرستاد و محکم تور را بالا کشید. بعد تور را باز کرد تا شکار را ببیند. از چیزی که شکار کرده بود چشمانش گرد گرد شد. عسل یک خنده بزرگ را دید که وسط تور نشسته بود و قهقهه می زد.
عسل با دقت خنده را به طرف تابلوی زندگی فرستاد و گفت:
می تونم بازم شکار کنم؟
خانم پرستار سرش را تکان داد و گفت:
بچه های عزیز یادتون باشه برای تابلوی زندگی به همه ی حس ها نیاز داریم.
بقیه بچه ها تور هایشان را داخل رودخانه انداختند. سینا تورش را بالا کشید و گفت:
وای من غصه ی کوچولو شکار کردم.
خانم پرستار و بقیه بچه ها حس های دیگری مثل هیجان، گریه، ذوق زدگی و یک عالمه حس دیگر را شکار کردند.
عسل به تابلوی زندگی نگاه کرد. تابلو پر از حس های مختلف شده بود. او از روی تابلو لبخند را برداشت و روی لب هایش گذاشت. پتو را روی سرش کشید. خمیازه ای کشید و به حسی که فردا از تابلوی زندگی بر میداشت فکر کرد و گفت:
شب بخیر بچه ها، شب بخیر تابلوی زندگی،

رادیو قصه کودک
خاله سمینا
قصه صوتی کودکانه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *