امید و آقای امدادگر

اسم قصه : امید و آقای امدادگر
قصه گو : سمینا❤️
نویسنده: فاطمه علیباز🍀
تنظیم: رویا مومنی🌱
گروه سنی : ۳ تا ۷ سال
موضوع: آموزشی
آدرس کانال تلگرام👇
🆔 @childrenradio
متن داستان:
خانم بهار آمده بود وهمه جا را پر از سبزه و گل و شکوفه کرده بود.
هوا گرم تر می شد و امید می تونست با پدر و مادرش به گردش و تفریح پارک بره.
آنروز امید ومادرش توی بالکن خونشون بودند. مادرامید داشت گلدانهای توی بالکن که تازه درآنها گل کاشته بود رو آب می داد.
آفتاب گرم بهار روی همه جا تابیده وامید از هوای خوب بهارلذت می برد.
نزدیک ظهربود وامید دیگه کم کم داشت گرسنه می شد. به مادرش گفت :
((مادرجون، امروز نهار چی داریم ؟))
مادرش گفت: ((پسرم تو چی دوست داری برات درست کنم؟))
امید فوری جواب داد: (( خوب معلومه .. ماکارونیِ پیچ پیچی..))
امید خیلی ماکارونی دوست داشت. مادرش گفت: ((باشه پسرم ، برات درست می کنم.))
بعد یدونه سیب قرمز خوشمزه رو شست وقاچ کرد وتو بشقاب گذاشت وگفت:
((حالا تو این سیب رو بخور تا من هم برات ماکارونی درست کنم.))
امید با خوشحالی سیب رو گرفت و رفت تا کارتن ببینه و مادرش هم چهاریایه چوبی رو برداشت واز اون بالا رفت تا از طبفه بالا کابینت بسته ماکارونی رو برداره ..
اما….پایه چهارپایه لق بود ومادر امید یدفعه ای از روی اون پرت شد و صدای ناله اش بلند شد و هر کاری کرد، نتونست از جا بلند بشه..
امید خیلی ترسیده بود و نمیدونست باید چیکار کنه.
دوید رفت پیش مادرش و گفت :
((چی شده مادر جونم ..واااای))
و گریه افتاد مادر امید که هم پاهاش درد گرفته بود و هم سرش، و دستش رو به سرش گرفته بود ، با همان حال و ناله گفت:
((امید جان ؛ پسرم گریه نکن عزیزم. ببین، من حالم خوب نیست و تو باید کمک کنی..حالا برو تلفن را بردار و به اورژانس زنگ بزن.))
امید خیلی ترسیده بود ، رفت سراغ تلفن و گفت:
(( حالا چیکار کنم مادر جون؟))
مادر امید گفت:
(( حالا شماره ۱۲۵ رو بگیر.))
امید قبلاً از پدرش اعداد یک تا ده رو یاد گرفته بود. به خاطر همین به مادرش گفت:
((مادر جون من بلد نیستم این عدد رو بگیرم. من فقط تا ده بلدم))
مادر امید با همون حال گفت:
(( امید جان؛ من میگم تو شماره رو بگیر پسرم. باشه؟))
امید گفت: ((چشم مادر جون))
مادر گفت:(( پسرم اول عدد ۱ رو بگیر.. حالا عدد ۲.. و بعد هم عدد ۵ رو بگیر..))
امید گفت:((خوب، این یک، اینم دو، اینم پنج..گرفتم مادرجون ..))
تلفن بوق میزد و یکدفعه آقایی از پشت خط گفت:
(( بفرمایید..اینجا اورژانسه !!))
امید وقتی که صدا رو شنید یه دفعه گریه افتاد و گفت:
(( آقا مامانم خورده زمین و پاش درد میکنه .))
اون آقا گفت: (( پسرم ..عزیزم ..گریه نکن. آروم باش .باشه ؟من امدادگر هستم و الان میام به مادرت کمک می کنم.))
امید گفت:(( باشه آقا..))
آقای امدادگر گفت:(( حالا خوب گوش کن و بگو خونتون کجاست؟))
امید گفت:
((خونه ما یه آپارتمانه.. نزدیک خونه ما همه پارکه..))
مادر امید با ناله گفت:
(( امیدجان.. گوش کن و هر چی من میگم به آقای امدادگر بگو .))
امید هم هر چی که مادرش می گفت برای آقای امدادگر تکرار می کرد.
خیلی زود ماشین اورژانس اومد. امید به پدرش هم زنگ زده بود و پدرش هم اومده بود.
آقای امدادگر به همراه دوستش آمدند داخل خونه و یک تخت هم دستشون بود.باید مادر امید رو به بیمارستان می بردند.
آقای امدادگر وقتی امید را دید دستی به سرش کشید و گفت:
(( آفرین پسرم.. تو قهرمان من هستی .امروز تو کارِ خیلی خوبی انجام دادی.))
امید خوشحال بود. چون فهمید کار خوبش رو درست انجام داده و اورژانس به موقع رسیده بود.
اونوقت با پدرش به خونه مادر بزرگش رفت تا بعد پدرش بتونه به همراه مادرش به بیمارستان بره.

رادیو قصه کودک
خاله سمینا
قصه صوتی کودکانه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *