کودکان فراموش کار+قصه شب

تاثیرات رفتن به مهدکودک بر کودکان

پیش دبستانی پلی است که ارتباط کودک با مدرسه را بهتر می کند. رفتن به پیش دبستانی به نحوه ی رابطه کودک را با مربیان بهتر کرده و باعث برقراری رابطه بهتر کودکان با بزرگترها و سایر افراد و همسالان خود می شود. کودک با رفتن به پیش دبستانی، باعث می شود با کودکانی از […]

ادامه مطلب و دانلود قصه
مدرک لازم برای مربیگری+قصه شب

مدرک لازم برای مربی پیش دبستانی

همه می دانیم که آموزش های پیش دبستانی بسیار مهم و سودمند است. پس باید برای کودک خود در این سنین وقت بسیاری را صرف کنیم و انرژی مضاعفی را بگذاریم، تا به نتیجه مطلوبی برسیم و البته در این میان نباید نقش و اهمیت مربی مهدکودک نیز فراموش شود. زیرا بیشترین تماس را با […]

ادامه مطلب و دانلود قصه
مدرک لازم برای مربیگری+قصه شب

مدارک لازم برای مربی پیش دبستانی

همه می دانیم که آموزش های پیش دبستانی بسیار مهم و سودمند است. پس باید برای کودک خود در این سنین وقت بسیاری را صرف کنیم و انرژی مضاعفی را بگذاریم، تا به نتیجه مطلوبی برسیم و البته در این میان نباید نقش و اهمیت مربی مهدکودک نیز فراموش شود. زیرا بیشترین تماس را با […]

ادامه مطلب و دانلود قصه