آداب و رسوم عید نوروز

نفس های سال کهنه به شماره افتاده و دارد جای خودش را به سالی نو می دهد، نوروز، این آیین کهن و باستانی ایرانی در راه است، و با خودش سرسبزی و طراوت را سوغات می آورد. ننه سرما بار و بندیلش را جمع کرده و منتظر عمو نوروز نشسته است تا با او تجدید دیدار کند و با خاطره ای شیرین طبیعت را بگذارد و برود.

آداب و رسوم مردم در اعیاد مختلف، فرهنگ و تمدن آن ملت را نشان می دهد. از آن جا یی که در ایران اقوام گوناگونی وجود دارد، همواره نوروز را جشن می گیرند که با آداب و رسوم ویژه ای در هر منطقه ای همراه است و برخی از این آداب ها با هم همپوشانی دارند.

پاکی و نظافت:

دین مبین اسلام آداب و سنت های زیبا وغنی را به عید نوروز تزریق کرده است، که یکی از آن ها پیراستگی و بهداشت است که در ایام عید در میان ایرانیان به خانه تکانی معروف است. بدون هیچ گونه تردیدی اسلام دین بهداشت و نظافت است.

 به طوری که در جنگ های صلیبی وقتی مسلمانان شکست را پذیرفتند، در بین ارتش مسیحیان نفوذ کردند و فرمانده ارتش مسیحیان اعلام کرد راه شناخت مسلمین از میان مسیحیان این است که، هر کسی که بوی عطر و تمیزی می دهد مسلمان است. در غیر این صورت او از مسیسحیان است. در نتیجه چون اسلام به پاکی و پاکیزگی تاکید بسیاری دارد، این آداب زیبا به عید نوروز نیز تزریق شده است.

والدین عزیز برای آگاهی از روش های تربیتی درست به سایت رادیو قصه به قسمت تعلیم و تربیت کودک و برای کودکان خود به قسمت قصه کودکانه صوتی مراجعه کنید.

آداب و رسوم عید نوروز+قصه شب

صلح و آشتی:

یکی دیگر از آداب و رسوم در بین ایرانیان سنت صلح و آشتی است. که در بین ایرانیان جای گرفته است. عید نوروز بهانه ای برای نزدیک تر شدن دل های کینه ورز وصلح بین آن هاست. و این نیز از پیام های ارزشمند قرآن کریم است که بین مومنین صلح و آشتی ایجاد کنید تا روابط اصلاح شود.

نوپوشی، تمیز پوشی، مصاحفه ومعانقه:

یکی دیگر از آداب تزریق شده از قرآن و اسلام در عید نوروز همین نوپوشی و تمیز پوشی است. که از ارزش های والا و بزرگ در اسلام است. هم چنین بوسیدن یک دیگر از آداب دیگر آن است. البته دین اسلام جامع است، و برای همه کلان رفتارهای انسانی و ریزه کاری های انسان برنامه دارد.

باید به این نکته توجه کرد که در دین اسلام، بوسیدن پدر و مادر عبادت بوسیدن محسوب می شود، و بوسیدن فرزندان درجات بهشت را بالاتر می برد. بنابراین در اسلام بوسیدن هم دیگر سفارش شده و در معارف اسلامی گفته شده است که بوسیدن، عقده زدایی می کند و بوسیدن پیام ساکت محبت است.

از دیگر آداب و رسوم عید مصاحفه و دست دادن است و در روایات آمده است تا دستان مومنان در دست یک دیگر است همچون برگ پاییز گناهانشان می ریزد.

رشته پلو شب عید و سبزی پلو با ماهی شب عید:

رشته پلو یکی از پلو های اصیل در ایران است. اما اغلب خانواده ها در شب عید آن را می پزند، چون معتقدند که با پختن آن سر رشته کار به دست می آید.

از دیرباز و طبق سنت قدیم رسم بر این بوده است که ناهار و یا شام روز اول بهار سبزی پلو و ماهی باشد. زیرا سبزی نشانه ی سرسبزی بهار وبرنج نیز نشانه ی برکت و پرباری است. و همچنین ماهی نیز سمبلی از جنب و جوش و روشنی بوده و اخیرا هم به سمبلی از سلامتی تبدیل شده است.

بنابراین آغاز سال نو با نشانه های خوب خدا نوعی شکر گزاری بر نعمت ها خواهد بود.

شما می توانید ما را از طریق رادیو قصه برای شنیدن قصه کودکانه صوتی و قصه شب با صدای خاله سمینا دنبال کنید.