نقش شعر و موسیقی در روحیه کودک

نقش شعر و موسيقي در روحيه كودك

با علاقه مند كردن كودك به شعر، مي توانيم چشمه اي از شادابي و تازگي را در درونش بوجود آوريم. فراتر از شادابي شعر مي تواند حس ششم كودك را قوي كند 

شعر زبان احساسات است با شعر مي توانيم غم ها، شادي ها، آرزو ها و نفرت را بيان كنيم. با شعر مي توان هميشه شاد بود زيرا    مي تواند سرگرمي خوبي براي اوقات فراغت باشد. شعر زبان ابراز احساسات و همدردي است. اغلب كودكان از شعر لذت مي برند و فطرتاً شعر را دوست دارند. پدر و مادر و كساني كه به تعليم و تربيت كودكان مي پردازند بايد در سنين كودكي آنها را به شنيدن و خواندن شعر تشويق كنند و تا سنين نوجواني ادامه دهند تا علاقه آنها به شعر و موسيقي ذاتي شود.

وارد كردن كودكان به دنياي شعر ضروري است زيرا:

شعر مي تواند شادي و لذت را در آنها بوجود مي آورد چون او شادي را در شعر پيدا مي كند، داستانهايي كه به صورت شعر مي شنود را بيشتر و بهتر درك مي كند.

كودكان امروز غرق در دنياي مجازي شده اند،شعر مي تواند سفر عاطفي زيبايي براي آنها باشد كه در آن روياها ، احساسات، نفرت، غم و شادي را ببينند.

شعر مي تواند ارتباط كودك را با دنياي اطرافش عميق تر كند و كودك جهان را از زاويه اي ديگر و زيباتر مي بيند، همچنين ظرافت هاي جهان را بيشتر درك مي كند.مثلا براي پرواز شاپرك، صداي آب، غروب آفتاب و…. مفاهيم خاصي بوجود مي آورد

در شعر مي توان ناسازگاري ها، تضادها و زيبايي هاي جهان را نشان داد ،از اين رو تكاپو و اميد به زندگي در كودكان بوجود مي آيد.

شعر مي تواند حس همدردي به ديگران را به كودك آموزش دهد.

كودك از راه شعر ياد مي گيرد كه  براي زندگي و اهدافش احترام قائل باشد.

ازطريق  شعر كودك مي تواند موقعيت هايي كه قابل تجربه نيستند را درك كند مثلا به قله قاف مي رود و با سيمرغ همنشين    مي شود.

شعر موجب پيشرفت زبان كودك مي شود، واژگاني كه در شعر بكار برده مي شود موزون هستند، كودك تشويق مي شود با واژه ها و كلمات بازي كند و اينكار باعث مي شود دايره واژگان موزون در ذهن كودك بيشتر شود. 

شعر قدرت تخيل را در كودكان تقويت مي كند و آنها مي توانند آرزو هاي بزرگ را در تخيلشان احساس كنند.

از راه شعر مي توان حساسيت كودك را  نسبت به طبيعت بيشتر كرد و از انجاييكه آنها حامي طبيعت مي شوند، خيلي راحت به مبارزه با آلودگي هاي  طبيعت مي پردازند.

شعر بهترین وسیله اي است كه كودك با زيبايي ها آشنا مي شود. مانند اصوات ، آهنك ها و احساسات

از راه شعر مي توان قدرت لذت بردن از جهان پيرامون و زيبا ديدن محيط اطراف را در كودك بالا برد.

چگونه كودك سرودن را ياد بگيرد؟

بايد به کودک کمک کنیم که عناصر شعر را بشناسد و شيوه سرودن شعر را کشف کند. او را با معانی واژگان و جمله‌های به‌کاررفته در شعر، وزن و واژگان ،ساختار جمله‌ها بايد آشنا کنید.

كودك با سرودن شعر، دنياي ديگري كه هيچ محدوديتي برايش ندارد را كشف مي كند و برايش جذابيت زيادي دارد كه مي تواند براي ديگران به اشتراك بگذارد.

كلمات كليدي: شعر, حافظه, احساسات, تخيل

فوق توصيف: با علاقه مند كردن كودك به شعر، مي توانيم چشمه اي از شادابي و تازگي را در درونش بوجود آوريم. فراتر از شادابي شعر مي تواند حس ششم كودك را قوي كند .

شما می تونید ما را از طریق رادیو قصه برای شنیدن قصه شب و قصه صوتی کودکانه با صدای خالهسمینا دنبال کنید.

نویسنده : نوشین صحبتی