نقش شعر و موسیقی در روحیه کودکان

نقش شعر و موسیقی در روحیه کودک

نقش شعر و موسيقي در روحيه كودك با علاقه مند كردن كودك به شعر، مي توانيم چشمه اي از شادابي و تازگي را در درونش بوجود آوريم. فراتر از شادابي شعر مي تواند حس ششم كودك را قوي كند  شعر زبان احساسات است با شعر مي توانيم غم ها، شادي ها، آرزو ها و نفرت […]

ادامه مطلب و دانلود قصه