آموزش نقاشی به کودکان+قصه شب

آموزش نقاشی به کودکان + بخش اول

در بین تمامی فعالیت هایی که یک کودک انجام می دهد، نقاشی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. چون نشئت گرفته از درون کودک است. والدین و مربیان نباید از روی ناآگاهی در روند نقاشی کودک دخالت کنند و با آموزش و تصمیم نقاشی کودک، روند تخلیه روانی او را تخریب کنند.آنان با این کار […]

ادامه مطلب و دانلود قصه