مزرعه‌ی گلنار خانوم+ قصه کودکانه

گوش کنید:

قصه شب (رادیو قصه)

اسم قصه: مزرعه‌ی گلنار خانوم ?‍?
نویسنده: نوشین فرزین فرد?
تنظیم: ندا سلیمی
قصه گو : سمینا❤️

متن داستان:

” مزرعه ی گلنار خانم”

روزی روزگاری پیرزنی به نام گلنار مزرعه ای داشت .

مزرعه ی گلنار خانم پر از سبزیجات بود .

از کاهو و کلم بگیر تا ذرت و.چغندر.

گلنار خانم بیشتر وقتا به کمک چند تن از اهالی روستا ،مزرعه رو اداره می کرد.

کنار مزرعه ی گلنار خانم ،یه طویله بود.

توی طویله پر از حیوونهای جورواجور بود .از مرغ و خروس بگیر تا گاو و گوسفند مرغ ها هرروز تخم می زاشتن و گلنار خانم هرروز صبح میومد، تخم مرغا رو داخل یه سبد بزرگ می زاشت .

بعد سطل بزرگ برمی داشت و شیر گاوها رو می دوشید .

بعد کاه و علف جلوی گاوها و گوسفندا و ارزن هم جلوی مرغ و خروس ها می ریخت تا خوب بخورن و گوشت وشیر و تخم مرغ باز هم بیارن یه روز پشمی ،گوسفند بزرگ و چاق طویله ،گفت “ما باید بیرون مزرعه رو ببینیم .

ما گوسفندا برای توی طویله نیستیم.

باید” بیرون از طویله رو ببینیم گاو سیاه خنده ای کرد و گفت ” اگه برید بیرون همه کاهو و کلم ها رو می خورید.

یادتونه چند وقت پیش بیرون بودید و همه کاهو و کلم های مزرعه رو خوردید و گلنار خانم مجبور شد دیگه شما ها رو بیرون نفرسته .

گلناز خانم اجازه نمیده بیرون “برید ” پشمی اخمی کرد و گفت “اون یه اشتباه بود که همه ما گوسفندا مرتکبش شدیم ولی قول میدیم که تکرار نکنیم ” گاو سیاه دوباره خندید و گفت ” نه بابا ..دوباره چشمتون به کاهو و کلم ها بیفته ،می خوریدشون اون روز گذشت.

گوسفندا با حرفی که پشمی زده بود ،دلشون می خواست دوباره بیرونو ببینن و به پشمی اصرار کردن که با .گلنار خانم صحبت کنه و اجازه بگیره وقتی گلنار خانم اومد داخل طویله ،پشمی گفت “بع بع ..میشه ما گوسفندا بریم بیرون .

خیلی وقته بیرونو ندیدیم .

قول ” میدیم کاهو و کلم ها رو نخوریم ” اما گلنار خانم ناراحت شد و گفت “نه ” بعد از طویله بیرون رفت.

گاو سیاه خندید و گفت “دیدی گفتم اجازه نمیده همان شب ،وقتی ماه توی آسمون می درخشید ، پشمی از خواب پرید.

تا به حال اینطوری از خواب نپریده بود.

آخه صدای.پای یه غریبه رو شنیده بود و از خواب پریده بود.

آروم آروم اومد سمت در طویله و از لای در بیرونو نگاه کرد .

وای خدا !چی می دید. باورش نمی شد دزد اومده و داره کاهو و کلم ها رو می زاره داخل گونی .

پشمی به گوسفندا نگاه کرد .

همه خواب بودن حتی گاو سیاه و مرغ و خروس ها هم خواب بودن” .

پشمی با خودش گفت “حالا چیکار کنم !؟ همه خوابن و در طویله هم که بسته ست و کلیدش دست گلنار خانمه پشمی هی با خودش فکر کرد و آخر سر پیدا کرد که چیکار کنه .

عقب عقب رفت و بعد دوباره خودشو رسوند به در طویله و خودشو کوبوند به در طویله .

یه بار دیگه اینکار رو تکرار کرد و برای بار سوم که خواست تکرار کنه در طویله شکست .

پشمی  با عجله از طویله بیرون اومد و با صدای بلند شروع کرد به بع بع کردن دزد بدجنس تا دید در طویله باز شده و پشمی بع بع می کنه ،گونی پر از کاهو و کلم رو توی مزرعه انداخت و پا به فرار . گذاشت درهمین لحظه پشمی صدایی شنید .صدای ضعیف واق واق سگ مزرعه بود .

پشمی به سمت صدا رفت و با تعجب دید که دزد بدجنس دهن سگ مزرعه رو چسب زده تا سر وصدا نکنه و گلنار خانم رو ار خواب بیدار نکنه تا با خیال راحت کاهو و کلم ها  رو بدزده.

پشمی به سگ مزرعه کمک کرد تا چسب رو از روی دهنش برداره در همین موقع که سگ مزرعه از پشمی داشت تشکر می کرد ،گلنار خانم به پشمی نزدیک شد و گفت “آفرین به تو پشمی “.مهربون .

گاو سیاه دیده بود که تو چطوری دزد رو فراری دادی .

از آن روز به بعد گلنار خانم پشمی و گوسفندا اجازه داد که یک ساعت بیرون از طویله گردش کنن.

 

آدرس تلگرامی ما:
? @childrenradio.

 

نحوه انجام صحیح تکالیف در کودکان

والدین گرامی رادیو قصه کودکانه برای کودکان شما انواع داستان ها را به صورت قصه های کودکانه و قصه صوتیو داستان کودکانه با صدای خاله سمینا آماده کرده است.

وقتی موضوع تحصیل کودکان پیش  می آید، پدر و مادران اغلب افراط یا تفریط را پیشه می کنند یا نسبت به این مسئله بی توجه هستند یا بیش از حد نگران.

والدین می توانند با رعایت اصول و برنامه های فرزند پروری از همان روز اول مهد کودک تا آخرین مقاطع تحصیلی فرزندان خود را در انجام دادن تکالیف و منظم بودن آن ها کمک کنند . واقعیت این است به وجود آمدن این شرایط ایده آل منوط به صبر و حوصله و برنامه ریزی دقیق درسی توام با انعطاف و مهر ورزیدن و محبت کردن والدین به کودکان است . 

فرزند پروری و تکالیف مدرسه:
شکی نیست که شیوه درس خواندن کودکان در منزل ارتباط مستقیمی با سبک فرزند پروری والدین دارد و هر قدر پدر ومادر، والدگری آگاهانه را اجرا کنند، در شیوه درس خواندن بچه ها کمتر با مشکل و سختی مواجه می شوند.
قاطعیت و جدیت والدین در انجام کارها نقش تعیین کننده ای در حرف شنوی بچه ها در انجام کارهایشان از جمله تکالیف درسی  از آن ها دارد.

انجام تکالیف در کودکان + قصه کودکانه

پدر ومادری که قاطع و مصمم هستند، کارهایشان را هم به موقع انجام می دهند، در واقع الگوی عملی در اختیار کودک خود قرار می دهند. کودک باید بداند که اگر قرار است کاری را انجام بدهد، دلیلی ندارد بهانه تراشی کند یا به دنبال راه فرار از آن کار بگردد، زیرا هر کس در منزل وظیفه ای دارد که باید انجام بدهد. واقعیت این است که اگر والدین بتوانند اصول فرزند پروری خود را به درستی اجرا کنند، می توانند امیدوار باشند که نه فقط در انجام تکالیف، بلکه در سایر امور، کودک وظیفه اش را انجام می دهد.

بچه های عزیز برای شنیدن قصه های صوتی کودکانه و قصه شب با صدای خاله سمینا برای گروه های سنی (الف، ب، ج) به سایت رادیو قصه کودک مراجعه کنید.

بنابراین اولین اصل قاطعیت است که در تمامی امور باید رعایت شود. علاوه بر قاطعیت،  والدین باید مهربان باشند و با مهر و محبت از کودک بخواهند وظیفه خود را انجام دهد. از طرفی برنامه درسی تنظیم شده در عین منظم بودن باید قابل انعطاف باشد و با مشورت و مشارکت بچه ها تنظیم شود.

والدین باید دقیقا توقع خود را از کودک عنوان و مشخص کنند که پس از انجام تکالیف چه کار تفریحی می تواند انجام دهد. این والدین باید توانایی های کودک خود را در انجام تکالیف درسی ارزیابی کنند و طبق آن از کودک توقع داشته باشند. گاهی علاقه، تمرکز و توجه کودک به یک درس کمتر است،  بنابراین توجه به علایق و توانایی کودک اهمیت اساسی دارد،  در غیر این صورت و با تهدید و یا اجبار،  کودک واکنش تند نشان می دهد یا از درس خسته و دلزده می شود.

برای جلوگیری از خستگی و دلزدگی کودک بهتر است تکالیف را هر قدر هم کم است،  تقسیم بندی کنیم به عنوان مثال ۲ صفحه مشق را به ۴ قسمت تقسیم کنید و در فواصل مشخص از او بخواهید آن ها را انجام دهد.

خودداری کردن از کمک های نا به جا در انجام تکالیف به کودکان :

بعضی والدین می پندارند که با کمک های نا به جا و بیش از اندازه به کودکشان در انجام تکالیف، به آن ها لطف می کنند. بی خبر از این که آن ها با این کار این احساس را به کودک خود منتقل می کنند که آن ها نمی توانند به تنهایی از عهده ی کارهای خود برآبند و در نتیجه باعث آسیب های فراوانی از جمله عدم مسئولیت پذیری و کمبود عزت نفس در کودکان می شوند . در عین حال این اطمینان را به او بدهبد که در صورت سخت بودن تکالیف اگر کمکی از دستتان برآبد در کنار کودک خواهید بود  و به او کمک لازم را می دهید.

انجام تکالیف در کودکان + قصه کودکانه

درس خواندن را برایش معنادارکنید:

برای آن‌که کودک برای درس خواندن انگیزه کافی را داشته باشد و احساس مسئولیت کند، باید درک کند که برای پدر و مادرش درس نمی‌خواند بلکه این کار را برای خودش و آینده خود انجام می‌دهد تا به هدفی شخصی دست یابد.

همچنین کودک باید قادر باشد بین زندگی کنونی‌‌اش به‌عنوان دانش‌آموز و زندگی آینده‌‌اش به‌عنوان فردی بزرگسال ارتباط لازم را ایجاد کند و از کودکی برنامه یا رؤیای شغل آینده‌‌اش را در ذهن بپروراند. «می‌خواهی یک دامپزشک شوی؟ درس علوم خیلی می تونه کمکت کنه »، «یک خبرنگار بزرگ؟ یادگیری زبان‌های خارجی به تو کمک می‌کند»… البته این بدان معنا نیست که کودک را دربند برنامه‌ای دست نیافتنی و غیرعینی کنید بلکه به او کمک کنید تا به تلاش‌هایی که مدرسه از او می‌خواهد معنا ببخشد.

رادیو قصه از طریق قصه های صوتی و داستان های کودکانه سعی دارد که شبی آرام برای فرزندان شما به وجود آورد.                                                                                                                                            

روش های بلند شدن قد کودکان + بخش دوم

همه ما می دانیم که قد یک موضوع کاملا وراثتی است، ولی با انجام کارهای ساده ای می توان تا اندازه ای به افزایش قد کمک کرد. شما ممکن است تبلیغات زیادی در مورد افزایش قد در تلویزیون یا روزنامه و مجله دیده باشید، بدون شک بسیاری از آن ها جعلی می باشد.

روش های بلند شدن قد کودکان + بخش اول

داروهایی که برای افزایش قد معرفی می شوند نه تنها ممکن است تاثیری روی قد کودک شما نداشته باشند، بلکه موجب مشکلات فیزیکی و عوارض جسمی در کودک و بزرگسال می شود، بنابراین این تبلیغات را جدی نگیرید. تا وقتی که شما جوان هستید افزایش قد می تواند صورت پذیرد اما این کار مستلزم داشتن صبر و تلاش مستمر است.

عوامل موثر بر رشد کودکان شامل نژاد، عوامل هورموني، تغذيه، عوامل جسمي و رواني هستند. از ميان اين عوامل، هورمون ها اهميت بسیار ويژه اي دارند. هورمون هاي موثر در رشد، گوناگون هستند: هورمون تيروئيد ،هورمون رشد، هورمون هاي استروژن، آندروژن.

چند نمونه از ویتامین های موثر بر جلوگیری از کوتاهی قد کودک:
کلسیم 

 
کلسیم برای رشد و افزایش تراکم استخوان ها ضروری است، چون ماده معدنی اصلی استخوانی می باشد. در دوران کودکی و نوجوانی استخوان ها در حال رشد هستند، حتی پس از توقف رشد، هنوز استخوان سازی ادامه دارد، اما باعث رشد طولی استخوان و افزایش قد نمی شود.

روش های بلند شدن قد کودکان + قصه شبانه

کلسیم در محصولات لبنی مانند شیر، پنیر، ماست و… تخم مرغ، گیاهان برگ سبز تیره مانند اسفناج، ماهی ساردین، مغزجات یافت می شود. بعضی غذاها مهارکننده جذب کلسیم اند و بر روی رشد اثر منفی دارند. این غذاها شامل نوشیدنی های حاوی کربوهیدارت ها، نمک، چربی، شکر و قهوه می باشند. 

ویتامین D

حداکثر تاثیرگذاری آن بر سلامت استخوان و بافت های همبند موثر بر افزایش قد و جلوگیری از کوتاهی قد در استفاده همزمان با کلسیم است. ویتامین D با افزایش جذب کلسیم و نشست آن در استخوان باعث تحریک رشد اسکلت استخوانی و بلندتر شدن قد در کودکان می گردد. 

فسفر 
 
ساختار اصلی استخوان ها از کلسیم و فسفر است و قسمت اعظم استخوان ها را فسفات تشکیل می دهد. فسفر بیشتر در منابع غذایی حاوی پروتئین از قبیل انواع گوشت سفید مانند مرغ و ماهی، تخم مرغ و در لبنیات و برخی از حبوبات یافت می شود، که در کنار کلسیم ساختار محکم استخوان ها را شکل می دهد و تعادل مناسب میان دریافت کلسیم و فسفر می تواند باعث رشد قدی مناسب شود. 

ویتامین
 
یکی از ویتامین های اساسی برای رشد و نیز افزایش قد و رشد اسکلتی ویتامین C است. این ویتامین باعث افزایش ساخت بافت همبند و تاندون ها و سایر اجزای بافت اسکلتی شده و استحکام بیشتر آن را موجب می شود. منبع این ویتامین میوه های تازه از جمله مرکبات، زردآلو، توت فرنگی، انبه، سیب، موز، گوجه فرنگی و سبزیجات می باشد. 

خواب کافی و قد بلند شدن:

تحقیقات نشان می دهد که کودکان و نوجوانانی که در سنین رشد به سر می برند، به ۸.۵ الی ۱۱ ساعت خواب احتیاج دارند. هر شب هنگام خواب بدن بافت های آسیب دیده را ترمیم کرده و در رشد بدنی و قد بلند شدن کودک تاثیر می گذارد. سعی کنید تا جایی که امکان دارد محیط خواب کودکان را آرام کرده و نورهای اضافی را حذف کنید. اگر در به خواب رفتن کودک خود مشکل دارید، بهتر است قبل از خواب دوش آب گرم یا نوشیدن یک فنجان چای بابونه را امتحان کنید.

روش های بلند شدن قد کودکان + قصه شبانه

ریواس و فایده ی آن:

ریواس گیاهی خودرو است و از زیرساقه ‌های ضخیم و کوتاه به وجود می‌آید. در امریکا گیاه ریواس را یک نوع میوه می‌دانند که هم به عنوان غذای اصلی، هم به عنوان دسر از آن استفاده می شود. گیاه ریواس نه تنها باعث ترشح هورمون های رشد در بدن شده و به افزایش قد کمک می‌کند، بلکه تاثیر به سزایی نیز در افزایش سیستم دفاعی بدن در برابر بیماری دیابت نیز دارد. 

سویا:

کودکان خود را به خوردن سویای بیشتر تشویق کنید. به این دلیل که سویا یک گیاه سرشار از پروتئین است. خوردن سویا رشد استخوان ها و عضلات را بهبود می بخشد. شما با خلاقیت خود می توانید از سویا در انواع غذاها به هنگام آشپزی استفاده کنید، به طوری که کودک شما طعم آن غذاها را دوست داشته باشد. مثلا در پخت ماکارانی، همبرگر و… می توان از مخلوط سویا و گوشت استفاده کرد.

بچه های عزیز برای شنیدن قصه های صوتی کودکانه و قصه شب با صدای خاله سمینا برای گروه های سنی (الف، ب، ج) به سایت رادیو قصه کودکانه مراجعه کنید.

روش های بلند شدن قد کودکان + بخش اول