سمنو+ تغذيه كودك

فلسفه سمنو و خواص بي نظير آن (تغذيه كودك)

سمنو “سمن بیا و سمنک” يكي از سين هاي سفره هفت سين در عيد نوروز است. سمنو از جوانه گندم تهيه مي شود، نماد بارور شدن گياهان و زايش دوباره آنها و همچنين نماد غذاهاي خوب و پر انرژي و فراواني خوراك است. پختن سمنو براي عيد نوروز و به عنوان نذري به زمان و […]

ادامه مطلب و دانلود قصه