بروز خشم در کودکان

یکی از مهم ترین چالش های والدین یا بزرگسالان چه در تربیت، چه در ارتباط با کودکان چگونگی کنترل خشم در آن هاست. احساس عصبانیت و خشم جزئی از زندگی ماست و همه کودکان به صورتی آن را تجربه میکنند، از این رو باید به کودکان بیاموزیم که چگونه می توانند خشم خودشان را کنترل […]

ادامه مطلب و دانلود قصه