از پوشک گرفتن کودک + قصه صوتی

از پوشک گرفتن بچه و روش صحیح و زمان مناسب آن

در و کودکانی که هنوز ارتباط مغز و نخاع آنان به طور کامل شکل نگرفته است، تخلیه مثانه به صورت غیر ارادی است، به این معنی که مثانه و روده ها به محض ورود مواد دفعی آن را تخلیه می کنند. مغزکودکان تا ۲۸ ماهگی تکامل می یابد و توانایی کنترل ادرار را پیدا می […]

ادامه مطلب و دانلود قصه