شن کش بیل وآبپاش + قصه شب

بیل و آبپاش+ قصه کودکانه صوتی

گوش کنید:

قصه شب (رادیو قصه)
اسم قصه: شن کش و بیل و آبپاش ?

نویسنده: مژگان شیخی?
قصه گو: سمینا ❤️
گروه سنی: الف، ب

آدرس تلگرامی ما:
? @childrenradio.

شما می توانید ما را از طریق رادیو قصه کودک برای شنیدن قصه صوتی کودکانه وقصه شب با صدای خاله قصه گو سمینا دنبال کنید.

یکی بود یکی نبود تو یک گوشه ی باغ بزرگی یک انباری کوچیک بود اونجا پر از وسایل باغبونی بود اون شب توی انباری بین شن کش، بیل و آبپاش دعوا شده بود. اونا داد میزدن و سرهم فریاد می کشیدن، بالاخره اون قدر سر و صدا کردن که…