شعر دويدم و دويدم (معرفي كتاب كودك)

دویدم و دویدم دویدم و دویدم به نهر آب رسیدم  گیوه مو ور کشیدم از روی آب پریدم دویدم و دویدم پرنده ها رو دیدم  صداشونو شنیدم به جنگلا رسیدم دویدم و دویدم سر کویی رسیدم  دو تا خاتونی دیدم  یکیش به من نگاه کرد  یکیش منو صدا کرد  یکیش به من گفت حسنی  تو […]

ادامه مطلب و دانلود قصه