اسباب بازی و کودک+قصه شب صوتی

تاثیرات اسباب بازی بر روی کودکان + بخش اول

دنیای اسباب بازی ها دنیای عجیبی است که کودکان با آن سرگرم می شوند. دنیای آرزوهاو رویاها، دنیای رنگی اسباب بازی ها، دنیایی که درآن خود را به جای قهرمان داستان یا فرد شجاعی که به جنگ دشمنان میرود قرار می دهد.دنیای این کودکان سر شار از فانتزی های کارتونی است که روح و روان […]

ادامه مطلب و دانلود قصه