سنجد+ سلامت كودك

فلسفه سنجد در سفره هفت سين و خواص بي نظير آن (سلامت كودك)

سنجد سين اول سفره هفت سين نماد زايش، فرزانگي و سنجيده عمل كردن است.در طب قديم سنجد به عنوان تقويت حافظه و عقل شناخته شده است و نخستين خلقت خداوند هم عقل بوده است. سنجد را به اين دليل بر سر سفره هفت سين مي گذارند تا هركسي كه با خود عهد كند كه با […]

ادامه مطلب و دانلود قصه