کودکان فراموش کار+قصه شب

تاثیرات رفتن به مهدکودک بر کودکان

پیش دبستانی پلی است که ارتباط کودک با مدرسه را بهتر می کند. رفتن به پیش دبستانی به نحوه ی رابطه کودک را با مربیان بهتر کرده و باعث برقراری رابطه بهتر کودکان با بزرگترها و سایر افراد و همسالان خود می شود. کودک با رفتن به پیش دبستانی، باعث می شود با کودکانی از […]

ادامه مطلب و دانلود قصه