بهداشت روان كودك+ سلامت كودك

اهمیت توجه به بهداشت روانی کودکان(سلامت كودك)

  اهميت توجه به بهداشت رواني كودكان اغلب اوقات شناختن بهترين راه براي تربيت كودكان و دوست داشتن آنها كاري بس دشوار است. گاهي رفتارهايي از كودكتان مي بينيد كه باعث ناراحتي و دلخوري شما مي شود، بنابراين براي نوع برخورد با اين رفتار كودك بايد اطلاعاتي در زمينه بهداشت روان كودك كسب كنيد. بهداشت […]

ادامه مطلب و دانلود قصه