تمرکز کودکان+قصه صوتی کودکانه

بالا بردن قدرت یاد گیری و تمرکز کودکان + بخش دوم

کودکان به طور طبیعی بسیار پر انرژی و فعال هستند.همین فعالیت آن­ها باعث، عدم توجه و تمرکز در آنان می شود. آنان دوست ندارند یک جا ثابت بنشینند و کاری انجام دهند، چون این کار برایشان کسل کننده است. کودکان از طریق بازی کرن خیلی سریع تر و بهتر کار را می آموزند، پس بهتر […]

ادامه مطلب و دانلود قصه