اورژانس اجتماعی+قصه شب

اورژانس اجتماعی

کودک آزاری یکی از آسیب های اجتماعی است که به علت ویژگی های تاثیر گذار آن، نیاز به بررسی و برنامه ریزی مناسب به منظور پیشگیری و کمک به رفع یا کاهش آن به شدت احساس می شود. پاسخ به این نیاز به عنوان یکی از ضروریات رشد و پرورش نسلی سالم و شاداب و […]

ادامه مطلب و دانلود قصه