افسانه ها و داستان های کودکانه + تاثیر آن بر تربیت کودک

داستان ها و افسانه های کهن ایران زمین همچون طلای نابی است که باید توسط جواهر ساز ماهری ساخته شود، تا درخشش آن چشم هر مشتاقی را به خود جذب کند. این متون، می توانند دست مایه ی مناسبی برای آموزش فرهنگ ایرانی به کودکان باشد. ادبیات عامیانه خصوصا افسانه ها، غالبا تاثیر فراوانی در ادبیات کودک داشته است. این نوع ادبی، درون مایه ی جامعه ای را در اختیار مخاطب قرار می دهد که گاه فراتر از حد فرهنگی جامعه است. وهمین نکته باعث می شود که متن برای خواننده خوشایند به نظر برسد.

از چه سنی میتوان افسانه هارا به دایره مطالعاتی کودکان افزود:

برای شناخت رشد تخیلی کودک، و نیاز او به این قصه ها و افسانه ها و تاثیری که برروی کودک دارد نیاز است که ابتدا با خصوصیات سنی کودکان و شرایط روحی و روانی آن ها آشنا شوید. کودکان از حدود سن سه سالگی شروع به کنجکاوی محیط اطراف خود وافراد دیگر می کنند. در ابتدا، اشیا را جاندار تصور می کند وآن هارا موجودات زنده ای میدانند و با خود مقایسه میکنند. به عنوان مثال هربار که برای کودک قصه ای درباره خرگوش نقل شود، او تلاش می کند که حرکات و رفتار خرگوش داستان را تقلید کند. شنیدن افسانه ها در سن سه سالگی برای کودک مناسب نیست. ممکن است که کودک با تقلید از ماجرا و شخصیت های داستان به خود آسیب بزند.

افسانه ها و داستان ها+قصه شب

والدین گرامی شبی آرام را با سایت رادیو قصه کودکانه برای شنیدن قصه شب و قصه صوتی کودکانه برای فرزندان دلبندتان به وجود آورید.

از سن ۴ تا ۶ سالگی قوای ذهنی کودک، به سرعت پرورش می یابد او به راحتی صحبت می کند و معنی حرف های خودش را درک می کند. در این سنین، او بیش تر از قبل به آزمایش های فکری  احساسی می پردازد، زیرا حس کنجکاوی در او بیدار شده است. او تمام کارهایش را رها می کند تا خودش را در دنیای پر از ماجرا و خیال دیگر جای دهد. این زمان است که میتوان بعضی از افسانه ها را به زندگی خیال انگیز آنها وارد کرد. او برای نقش های افسانه ای شکل هایی را در نظر می گیرد و حتی گاهی خودش را به جای شخصیت های داستان تصور کند.

آیا ممکن است که شخصیت های جادویی روحیه کودک را دچار مشکل کند:

بعضی از والدین گمان می کنند که شخصیت های جادویی، همچون جادوگر، دیو، حیوانات غیرعادی و…روحیه کودک را دچار مشکل می کند اما در حقیقت چنین نیست، در این افسانه ها همیشه خوبی پیروز و بدی مجازات می شود برای کودکان نیز این مسئله مهم است که شخصیت بد تنبیه شود.

افسانه ها چه اثری در تربیت کودکان دارند:

از افسانه ها به عنوان یکی از ابزارهای تربیتی استفاده می شود. و به صورت غیر مستقیم، پندها و نکات لازم به کودکان گوشزد می شود. کودکان نیز در افسانه ها متوجه می شوند که نیکوکاران و انسان های خوب همیشه پیروز هستند و انسان های شرور وظالم در نهایت شکست خورده هستند.

آن ها می آموزند که راست بگویند و درست کار باشند و از خطا و گناه پرهیز کنند تا سرانجامی نیکو نصیبشان شود. همچنین خصوصیات خوبی همچون وفای به عهد، جسوری، دلاری، شجاعت، محبت و… را لمس می کنند نتیجه خوب آن را نیز در پایان کار می بینند.

شما میتوانید مارا از طریق رادیو قصه کودکانه برای شنیدن قصه شب و قصه صوتی کودکانه با صدای خاله قصه گو سمینا دنبال کنید