آموزش آداب برخورد با دیگران به کودکان+ قصه شب

آموزش آداب برخورد با دیگران به کودکان

رادیو قصه کودک برای کودکان شما انواع داستان ها را به صورت قصه های کودکانه صوتیو قصه صوتی کودکانه و داستان کودکانه با صدای خاله سمینا آماده کرده است. بسیاری از کودکان از رفتار و برخوردهای ناپسند خودآگاهی ندارند و باید به آن ها آموزش دهیم. آموزش آداب معاشرت به کودکان یعنی این که، نه تنها چه کاری را […]

ادامه مطلب و دانلود قصه
آموزش آداب معاشرت به کودکان+ داستان صوتی

آموزش مهارت آداب معاشرت به کودکان

رادیو قصه کودک برای کودکان شما انواع داستان ها را به صورت قصه های کودکانه صوتی  و قصه صوتیو داستان های کودکانه با صدای خاله سمینا آماده کرده است. کودکان ما سرمایه های آینده جامعه، کشور، والدین و سرپرستان نسل های آینده هستند. باید در رشد و پرورش آن ها نهایت دقت، حوصله و آگاهی را به کار […]

ادامه مطلب و دانلود قصه
آموزش آداب معاشرت به کودکان + قصه صوتی

آموزش آداب معاشرت به کودکان + بخش دوم

فرزندان ما سرمایه‌های آینده جامعه، کشور، والدین و سرپرستان نسل‌های آینده هستند. باید در تربیت و پرورش آن ها نهایت دقت، حوصله و آگاهی را به کار برد. آموزش آداب معاشرت به کودکان + بخش اول والدین موظف هستند به فرزندان خود آداب معاشرت با دیگران را بیاموزند و مواردی را که در ارتباط با […]

ادامه مطلب و دانلود قصه