من و پویا

گوش کنید :

اسم قصه: من و پویا ???‍♂
قصه گو : سمینا❤️
نویسنده: نوشین فرزین فرد?
تنظیم: ندا سلیمی

متن داستان :

من و پویا
نویسنده : نوشین فرزین فرد
موضوع : همکاری
گروه سنی ده سال به بالا
یک ماه پیش پویا ، پسرخاله ام گفت 《 امیر محمد! یه هفته دیگه مسابقه استند آپ کمدی مجازیه . منم می خوام شرکت《 . کنم خندیدم و گفتم 《 تو که بلد نیستی حتی یه جوک ساده رو بگی و اینقدر وسطش می خندی که نمی فهمیم چی گفتی اونوقت《!!! می خوای بری استند آپ کمدی شرکت کنی《 . پویا عصبانی شد و گفت 《 بله . می خوام شرکت کنم .تقصیر منه که به تو گفتم دوباره خندیدم و گفتم 《 نمی گفتی هم من شرکت《 نمی کردم چون من بلد نیستم چطوری استند آپ کمدی اجرا کنم . جوک هم بلد نیستم《. پویا خندید و گفت 《 کاری نداره که .میری جلوی آیینه و از خاطره های بامزه خودت و خونواده ات تعریف می کنی وقتی شب شد و پویا خونه شون رفت ، به حرف های پویا فکر کردم. به خاطره های بامزه خودم و مامان و بابا هم فکر کردم .. یهو یه خاطره یادم اومد. جلوی آیینه رفتم و تعریفش کردم《 فردای همان روز به پویا زنگ زدم و گفتم 《 پویا ! تا کی وقت داریم ویدیوی استند آپ کمدی بفرستیم ؟《 پویا گفت 《تا جمعه همین هفته《 . به پویا گفتم 《 من یه فکری دارم پویا ! تو بیا خونه مون و دوتایی استند آپ کمدی اجرا کنیم و بفرستیم تا این پیشنهاد رو گفتم ، فوری پویا گفت 《 اتفاقا منم توی همین فکر بودم که به تو زنگ بزنم و بگم . پس خوب شد گفتی .《 عصری میام تا باهم تمرین کنیم. عصر پویا اومد و حسابی تمرین کردیم پویا از خاطرات بامزه خودش و خاله و شوهر خاله گفت .منم از خاطرات بامزه خودم و مامان و بابا گفتم . بعد از تمرین ،. ویدیو ضبط کردیم و ویدیو رو برای مسابقه استند آپ کمدی مجازی ارسال کردیم امروز و بعد از یک ماه بعد گوشی ام زنگ می خورد . از مسابقه استند آپ کمدی مجازی تماس گرفته اند . آقایی که پشت《 ! خطه می گه 《 آقای امیر محمد صالح زاده《 جواب میدم 《 بله بفرمائید

گروه سنی : ده سال به بالا
موضوع : همکاری
آدرس کانال تلگرام?
? @childrenradio

آدرس  سایت سمینا?

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *