فلسفه برای کودک (P4c)

از درخت فلسفه برای کودکان با هم بالا برویم؛ فلسفه برای کودکان چیست؟

فلسفه برای کودکان (P4C) چیست؟ ما در یک فعالیت گروهی و جمعی در دوره‌های منظم به کمک: داستان یا بازی گفتگو و پرسش و پاسخ گروهی تمرین نوشتن و ترسیم و نقاشی سکوت برای فکر کردن به موضوعات ارزیابی دیدگاه‌های بچه‌ها توسط خودشان و…  تلاش می‌کنیم کودکان: فکر کنند و استدلال آوردن را تمرین کنند […]

ادامه مطلب و دانلود قصه