انتخاب معام خصوصی+قصه شب

انتخاب معلم خصوصی

هرروز تعداد خانواده هایی که تمایل دارند برای فرزندشان معلم خصوصی استتخدام کنند بیشتر می شود. در حالی که بعضی از والدین می خواهند به فرزندشان در حل مسائل درسی کمک کنند. هدف از تدریس معلم خصوصی هر چه که باشد والدین باید بتوانند معلم خصوصی را پیدا کنند که بتواند خودش را با روش […]

ادامه مطلب و دانلود قصه

نحوه تدریس به کودکان

والدین نقش مهمی در آموزش دادن به کودکان دارند. و با در نظر داشتن روش های صحیح می توانند سریع تر و بهتر موضوعات گوناگون را به کودکشان بیاموزند. روش های درست آموزش دادن به کودکان: ۱- تدریس در خانه: پدرو مادرها نقش مهمی را در یادگیری کودکشان در مدرسه ایفا می کنند. اولین نکته […]

ادامه مطلب و دانلود قصه