گل نرگس+ کاردستی بهاری

ما در این سایت تمام سعی و تلاش خود را می کنیم که به شما بهترین ها را آموزش دهیم و کاردستی بهاره امروز ما گل نرگس:

گل نرگس + کاردستی بهاره

برای درست کردن این کاردستی ابتدا احتیاج به یک برگه سفید برای زمینه کارمان داریم که مدل نمونه طرح برگ وساقه و گل را می کشیم و می توانیم با مداد رنگی یا آبرنگ آن را رنگ کنیم و بعد روی کاغذ رنگی زرد مدل نمونه طرح گل نرگس را بکشیم و با قیچی آن را برش بزنیم و مدل نمونه آن را مدل دایره ای فرم دهیم و بعد آن را روی کار اصلیمان بچسبانیم حالا کاردستی بهاره ما آماده است .

گل نرگس + کاردستی بهاره

کاردستی مدرسه+ گل نرگس

ما سعی می کنیم در این سایت به شما جدیدترین و متنوع ترین کاردستی ها را آموزش دهیم پس با ما همراه باشید کاردستی مدرسه امروز ما گل نرگس:

کاردستی مدرسه+ گل نرگس

برای درست کردن این کاردستی ابتدا احتیاج به یک کاغذ رنگی سفید یا کرم داریم که مدل نمونه از وسط کاغذ را تا می دهیم و بعد دوباره مدل مثلثی لا می دهیم و بعد طرح برگ گل را می کشیم و با قیچی برش می زنیم و در می آوریم که گلبرگ های ما آماده باشد باید حالا برای وسط گل نرگس از کاغذ رنگی نارنجی استفاده کنیم که آن را از وسط تا می دهیم و با قیچی مدل نمونه برش می زنیم و بعد دو طرف کاغذ را با چسب می چسبانیم تا مدل دایره ای در بیاید حالا یک کاغذ رنگی یا مقوا برای زیر کارمان احتیاج داریم که گلها را بچسباینم و از کاغذ رنگی سبز برای ساقه و برگ گل استفاده کنیم حالا یک کاردستی مدرسه خیلی جذاب و زیبا داریم .

کاردستی مدرسه+گل نرگس