کاردستی ۲۲بهمن + کاردستی ده فجر

بچه های گلم تمام سعی و تلاش ما در این سایت این است که زیباترین و جذاب ترین کاردستی ده فجر، کاردستی ۲۲ بهمن را به شما آموزش دهیم و شما از یاد گرفتن آن ها لذت ببرید. کاردستی برای مدرسه امروز ما ستاره رنگارنگ:


کاردستی ستاره رنگارنگ+کاردستی مدرسهبرای درست کردن کاردستی ستاره رنگارنگ یک برگه سفید یا کاغذ رنگی به رنگ دلخواه انتخاب کنیم بعد برگه را از وسط تا بدهیم بعد با ماژیک یا مداد طرح ستاره را روی نصف برگه به صورت عکس نشان داده شده طراحی می کنیم از کوچک به بزرگ چهار اندازه به صورت دقیق و یکنواخت می کشیم بعد با قیچی برش بزنیم بعد کاغذ  را که تا داده بودیم باز می کنیم تا شکل یک ستاره کامل بدست بیاید و مثل نمونه یک از چپ یکی از راست باز می کنیم مدل نمونه و می توانیم این ستاره را در چند رنگ متفاوت درست کنیم و برای تزئین اتاق خودمان استفاده کنیم .

کاردستی ستاره رنگارنگ+کاردستی مدرسه