درست کردن کاردستی باعث می شود که کودک از عضلاتش استفاده کند و بتواند عضلاتی قوی داشته باشد پس درست کردن کاردستی مدرسه برای کودک مفید است و کاردستی امروز ما کلاغ سیاه:

کاردستی پاییز رنگارنگ

درست کردن کاردستی باعث می شود که کودک از عضلاتش استفاده کند و بتواند عضلاتی قوی داشته باشد پس درست کردن کاردستی مدرسه برای کودک مفید است و کاردستی امروز ما پاییز رنگارنگ : برای درست کردن کاردستی مدرسه احتایج به یک کاغذ رنگی داریم که درخت را روی آن بچسبانیم ابتدا با کاغذ رنگی […]

ادامه مطلب و دانلود قصه