قصه هندوانه یلدا

گوش کنید:

قصه #شب (رادیو قصه)
اسم قصه: قصه هندوانه یلدا?

قصه گو: سمینا ❤️
گروه سنی: الف، ب

آدرس تلگرامی ما:
? @childrenradio.

هم چنین می توانید قصه شب یلدای امسال را از این لینک گوش کنید.

بچه های گلم برای شنیدن قصه شب و قصه های صوتی کودکانه با صدای خاله سمینا می توانید ما را از طریق رادیو قصه کودکانه دنبال کنید.

یکی بود یکی نبود غیر از خدا هیچکس نبود، هندوانه ی یلدایی بود که خیلی مغرور بود، چونکه اون از همه ی میوه ها شب یلدا زیباتر و بزرگ تر و خوش رنگ تر بود. به همین دلیل اون همیشه پز میداد، اسم اونو لپ لپی گذاشته بودن، چون از همه میوه ها چاق تر و تپل تر و پر خور تر بود به خاطر همین اسم اون لپ لپی بود…