کودکان باهوش را چگونه بشناسیم + قصه صوتی

کودکان باهوش را از روی چه ویژگی هایی بشناسیم

به طور کلی هوش توانایی قضاوت استدلال کردن است. یعنی یک فرد باهوش به شخصی گفته می شود که به تواند با محیط پیرامون خود سازگاری داشته باشد و رفتار کارآمدی را از خود نشان دهد. هوش طبیعی از ۹۰ تا ۱۱۰ تعریف شده است، اما بالاتر از آن را افراد باهوش و در نهایت […]

ادامه مطلب و دانلود قصه