نقاشی کودک و افزایش مهارت های آن + قصه شب

نقاشی کودک و افزایش مهارت های آن + بخش دوم

نقاشي کشیدن و به طور کلي فعاليت هاي هنري کودکان راه را براي کسب تجربيات جديد، خلق دنيايي تازه و ابتکار عمل باز مي کند. کودک با خلق آثار تازه ی خود، علاوه بر دست يافتن به تجربه هاي تازه، ما را نيز با خود شريک مي کند. نقاشی کودک و افزایش مهارت های آن […]

ادامه مطلب و دانلود قصه