شعر نوروزي(معرفي كتاب)

سبزی بیار سیر بیار             سیب و سماق گیر بیار سنجد و سرکه پیدا کن         در وسط سفره گذار وقتی که گوید آن عمو           آی سمنو آی سمنو صداش بزن بیاد جلو              کاسه بده بخر از او ماهی و آرد و آب و شیر        سبزه و گل نون و پنیر شمع و گلاب […]

ادامه مطلب و دانلود قصه