ماکاموشی بخش یازدهم+قصه صوتی

ماکاموشی+ قصه صوتی

گوش کنید:

قصه شب (رادیو قصه)
اسم قصه: ماکاموشی بخش یازدهم ?
نویسنده: جرونیمو استیلتن ?
قصه گو: سمینا ❤️
موضوع: هیجانی وجسور?
گروه سنی: ج
? @childrenradio.

شما می توانید ما را از طریق رادیو قصه کودک برای شنیدن قصه صوتی کودکانه وقصه شب با صدای خاله قصه گو سمینا دنبال کنید.

ته آ داشت اوضاع رو بررسی می کرد، به نظرم که خیلی به جزیره ی گنج نزدیک شدیم. بعد به نقطه ی سیاه و سفیدی توی آسمون اشاره کرد. ببین یک مرغ ماهی خوار، این یعنی خیلی به جزیره نزدیک شدیم درست همون موقع تراپولا جیغ بلندی کشید…

ماکاموشی بخش دهم + قصه صوتی

ماکاموشی+ قصه صوتی کودکانه

گوش کنید:

قصه شب (رادیو قصه)
اسم قصه: ماکاموشی بخش دهم ?
نویسنده: جرونیمو استیلتن ?
قصه گو: سمینا ❤️
موضوع: هیجانی وجسور?
گروه سنی: ج

آدرس تلگرامی ما:
? @childrenradio

شما می توانید مارا از طریق رادیو قصه برای شنیدن قصه های صوتی کودکانه و قصه شب با صدای خاله  قصه گو سمینا دنبال کنید.

خودمو توی دریای یخ زده شناور دیدم، مدت طولانی دست و پا زدم و آب شور تف کردم. موج های بزرگ منو به این طرف و اون طرف می کشوندن، احساس می کردم توی یک ماشین لباس شویی غول پیکر گیر افتادم و دارم آب کشی میشم، ناگهان چشمم به یک موجود خاکستری و پشمالو افتاد و فریاد زدم…

ماکاموشی بخش نهم+قصه صوتی کودکانه

ماکاموشی+ قصه صوتی کودکانه

گوش کنید:

قصه شب (رادیو قصه)
اسم قصه: ماکاموشی بخش نهم ?
نویسنده: جرونیمو استیلتن ?
قصه گو: سمینا ❤️
موضوع: هیجانی وجسور?
گروه سنی: ج
? @childrenradio.

عزیزان شما می توانید ما را برای شنیدن قصه صوتی کودکانه و قصه شب با صدای خاله سمینا از طریق رادیو قصه کودکانه دنبال کنید.

صبح روز۳۲ سفر دریایی بود، که با خبر بدی از خواب پریدم ته آ توی گوشم جیغ کشید جرجری بیدار شو داره طوفان میشه خواب آلود، خواب آلود کتمو پوشیدم و دنبال ته ا رفتم روی عرشه. در شرق ابرای سیاه و بزرگی آسمونو پوشانده بود. گفتم: ته آ برو بادبان ها رو بکش پایین و…

 

ماکاموشی بخش هشتم + قصه صوتی

ماکاموشی+ قصه صوتی کودکانه

گوش کنید:

قصه شب (رادیو قصه)
اسم قصه: ماکاموشی بخش هشتم ?
نویسنده: جرونیمو استیلتن ?
قصه گو: سمینا ❤️
موضوع: هیجانی وجسور?
گروه سنی: ج
? @childrenradio.

شما می توانید ما را از طریق رادیو قصه کودکانه برای شنیدن قصه شب و قصه صوتی کودکانه با صدای خاله قصه گو سمینا برای گروه های سنی (الف، ب، ج) دنبال کنید.

یازده شب بود من پشت سکان نشسته بودم و مراقب بودم، ته آ پرسید: همه چی خوبه ناخدا جرلیب، جیر جیر کردم بله بهترم میشه اگه تو منو ناخدا جرلیب صدا نکنی. هوا داشت سرد می شد، نکنه میخواست طوفان بشه. پوزه ام رو گرفتم بالا و به ابرا نگاه کردم. درست همون موقع کشتی یک وری شد و….

ماکاموشی بخش هفتم + قصه صوتی

ماکاموشی+ قصه صوتی کودکانه

گوش کنید:

قصه شب (رادیو قصه)
اسم قصه: ماکاموشی بخش هفتم ?
نویسنده: جرونیمو استیلتن ?
قصه گو: سمینا ❤️
موضوع: هیجانی وجسور?
گروه سنی: ج
? @childrenradio.

عزیزان شما می توانید ما را از طریق رادیو قصه کودکانه برای شنیدن قصه شب و قصه صوتی کودکانه با صدای خاله سمینا دنبال کنید.

صبح روز شانزدهم سفر دریایی بود که تقریبا به وسط راه جزیره گنج رسیده بودیم، که دنبال ساعت مچی ام رفتم به آشپزخانه کشتی آشپزخانه طبقه ی پایین کشتی بود و همه غذاها رو اونجا انبار کرده بودیم، همون موقع چشمم به خورده های نان افتاد که ریخته بود روی زمین با خودم فکر کردم….

ماکاموشی بخش ششم+ قصه صوتی کودکانه

 

گوش کنید:

قصه شب (رادیو قصه)
اسم قصه: ماکاموشی بخش ششم ?
نویسنده: جرونیمو استیلتن ?
قصه گو: سمینا ❤️
موضوع: هیجانی وجسور?
گروه سنی: ج
? @childrenradio.

بچه های گلم شما می توانید برای شنیدن قصه صوتی کودکانه و قصه شب با صدای خاله سمینا  برای گروه های سنی (الف، ب، ج) به سایت رادیو قصه مراجعه کنید.

اه غروب بود و خورشید سرخ روی دریا مثل گیلاس روی کیک پنیر به نظر می رسید. اون بالا توی آسمون ابرای نرم و سفید مثل خامه کیک این طرف و اون طرف می رفتن، وای آب دهنمو قورت دادم و گفتم چه منظره ی خوش مزه ای، درست وقتی داشتم از این منظره لذت می بردم…

ماکاموشی بخش پنجم+ قصه شب

 

گوش کنید:

قصه شب (رادیو قصه)
اسم قصه: ماکاموشی بخش پنجم ?
نویسنده: جرونیمو استیلتن ?
قصه گو: سمینا ❤️
موضوع: هیجانی وجسور?
گروه سنی: ج
? @childrenradio.

بچه های عزیز شما می توانید ما را از طریق رادیو قصه برای شنیدن قصه شب و قصه کودکانه صوتی با صدای خاله سمینا دنبال کنید.

اه اه رسیدیم به خنک دریاها، اه اه بوی شور جلبک های دریایی. کم کم داشت از این ماجراجویی دریایی خوشم می اومد. خیلی آرامش بخش بود، ی جورایی شبیه نشستن روی صندلی راحتی مادر، مادربزرگ پری شال خز خانوم بود. سکان بانوی خوش شانس رو روی پنجه ام گرفته بودم و اون روز…

ماکاموشی بخش چهارم +قصه صوتی کودکانه

ماکاموشی +قصه صوتی

گوش کنید:

قصه شب (رادیو قصه)
اسم قصه: ماکاموشی بخش چهارم?
نویسنده: جرونیمو استیلتن ?
قصه گو: سمینا ❤️
موضوع: هیجانی وجسور?
گروه سنی: ج
? @childrenradio

بچه های گلم شما می توانید برای شنیدن قصه صوتی کودکانه و قصه شب با صدای خاله سمینا به سایت رادیو قصه مراجعه کنید.

۳۰ کیلو پنیر مونده و تند و تیز و ۸۰ جعبه پنیر خامه ای، ۱۰ قالب پنیر سوئیسی، ۹ بسته چیپس ذرت پنیری بدون نمک. فردای اون روز روی عرشه بانوی خوش شانس ایستاده بودم و لیست وسایل مورد نیازمون رو می خوندم. وای چه افتضاحی به پسر عموم دستور دادم…