لک لک نوک قرمزی + کاردستی با کاغذ رنگی

درست کردن کاردستی باعث می شود خلاقیت کودکانمان بیشتر شود و تلاش ما در این سایت برای کمک کردن به کودکان است که بهترین کاردستی مدرسه را آموزش ببینند و کاردستی امروز ما لک لک نوک قرمزی:

کاردستی مدرسه+ لک لک نوک قرمزی

برای درست کردن این کاردستی ابتدا احتیاج به یک کاغذ رنگی سفید و قرمز داریم ابتدا روی کاغذ سفید صورت و تنه لک لک نوک قرمزی را می کشیم و با قیچی به صورت دقیق در می آوریم و آن را با ماژیک مشکی دور گیری می کنیم و روی کاغذ رنگی قرمز نوک و پاهای آن را می کشیم و در می آوریم برای درست کردن پاهای لک لک نوک قرمزی مدل نمونه مستطیل باریک  و بلند در می آوریم و یک سانت یک سانت آن را لا می دهیم و با چسب می چسبانیم حالا کاردستی مدرسه ما که یک لک لک نوک قرمزی است حاضر شده .

کاردستی مدرسه+ لک لک نوک قرمزی