کودکان لجباز+قصه شب

کودکان لجباز و روش های مقابله با آن

لجبازی کردن رفتار یا واکنش نامناسبی است که بچه ها برای رسیدن به خواسته هایشان از خود نشان می دهند. این روزها آن قدر والدین مشغول گرفتاری ها و مشکلات خود هستند که دیگر حوصله ای برای مقابله کردن با خواسته های بی جای فرزندانشان ندارند. و به ناچار تسلیم آن ها می شوند و […]

ادامه مطلب و دانلود قصه