كليپ عيد نوروز + شبكه پويا

كليپ عيد نوروز (شبكه پويا)

برف‌ها آب شد، چشمه‌ها شد روان      دشت‌ها سبزه زد، خنده زد آسمان  باز دنیای ما شاد و پیروز شد              آمد آمد بهار، عید نوروز شد  پُر شد از بوی گل، کوچه‌ها خانه‌ها      باز آغاز شد، رقص پروانه‌ها  باز هم چیده شد سفرۀ هفت سین    […]

ادامه مطلب و دانلود قصه