قصه متنی برنجک

به نام خدا قلم بر می دارم و  مادرانه – مادرانه می نویسم . یادم میاد سالها پیش وقتی  فاطمه یاسم کلاس اول بود گاهی اوقات  دوست داشت از  بوفه  مدرسه خوراکی بخره  منم که مادری بودم  که اولین فرزندم  به مدرسه می رفت  و خودم رو جزء مادران نگران و وسواس می دونستم روی […]

ادامه مطلب و دانلود قصه