توپ قرمز + قصه صوتی کودکانه بهاره

گوش کنید:

قصه شب (رادیو قصه)
اسم قصه: توپ قرمز

قصه گو: سمینا ❤️
گروه سنی: ب،ج

آدرس تلگرامی ما:

? @childrenradio..

رادیو قصه برای کودکان شما  در ایام تعطیلات نوروز، انواع داستان ها را به صورت قصه های کودکانه نوروزی  و قصه صوتی کودکانه بهاره با صدای خاله سمینا آماده کرده است.

خرگوشا روی علفای جنگل بازی می کردن، که ناگهان یکی از اونا با صدای بلند گفت: بچه ها اونجا رو نگاه کنید، یک چیز گرد و قرمز اونجاست. خرگوش دومی نگاه کرد و گفت: خیلی دلم می خواد اونو از نزدیک ببینم. خرگوش سوم گفت: نه، جلو نری خطر داره، ممکنه یک جونور درنده باشه. خرگوشا با ترس و لرز جلو رفتن، از پشت بوته با دقت اون چیز عجیبو نگاه کردن، و بعد همگی زدن زیر خنده.  یکی از خرگوشا گفت: ان که فقط یک توپه…

لحاف ننه سرما + قصه صوتی تعطیلات نوروز

گوش کنید:

قصه شب (رادیو قصه)
اسم قصه: لحاف ننه سرما
نویسنده: فریبا کلهر و سرور کتبی?
قصه گو: سمینا ❤️
گروه سنی: ب،ج

آدرس تلگرامی ما:

? @childrenradio..

رادیو قصه برای کودکان شما  در ایام تعطیلات نوروز، انواع داستان ها را به صورت قصه های کودکانه نوروزی  و قصه صوتی کودکانه بهاره با صدای خاله سمینا آماده کرده است.

هوا سرد بود، ننه سرما کجا بود، توی آسمون، چیکار می کرد، تند و تند لحافشو توی هوا می تکاند، ننه سرما لحافشو تکان می داد، اما نمیدونست لحاف سوراخه و پنبه ها ریزه ریزه از اون بیرون می ریزن،  طفلکی ننه سرما، ننه سرما همینطوری لحافو می تکاند. و پنبه ها همینطور از سوراخ لحاف می ریختن، ننه سرما یک دفعه حس کرد لحاف توی دستش سبک شده، همه پنبه ها پایین ریخته بودن…