توپ قرمز + قصه صوتی کودکانه بهاره

گوش کنید:

قصه شب (رادیو قصه)
اسم قصه: توپ قرمز

قصه گو: سمینا ❤️
گروه سنی: ب،ج

آدرس تلگرامی ما:

? @childrenradio..

رادیو قصه برای کودکان شما  در ایام تعطیلات نوروز، انواع داستان ها را به صورت قصه های کودکانه نوروزی  و قصه صوتی کودکانه بهاره با صدای خاله سمینا آماده کرده است.

خرگوشا روی علفای جنگل بازی می کردن، که ناگهان یکی از اونا با صدای بلند گفت: بچه ها اونجا رو نگاه کنید، یک چیز گرد و قرمز اونجاست. خرگوش دومی نگاه کرد و گفت: خیلی دلم می خواد اونو از نزدیک ببینم. خرگوش سوم گفت: نه، جلو نری خطر داره، ممکنه یک جونور درنده باشه. خرگوشا با ترس و لرز جلو رفتن، از پشت بوته با دقت اون چیز عجیبو نگاه کردن، و بعد همگی زدن زیر خنده.  یکی از خرگوشا گفت: ان که فقط یک توپه…

لحاف ننه سرما + قصه صوتی تعطیلات نوروز

گوش کنید:

قصه شب (رادیو قصه)
اسم قصه: لحاف ننه سرما
نویسنده: فریبا کلهر و سرور کتبی?
قصه گو: سمینا ❤️
گروه سنی: ب،ج

آدرس تلگرامی ما:

? @childrenradio..

رادیو قصه برای کودکان شما  در ایام تعطیلات نوروز، انواع داستان ها را به صورت قصه های کودکانه نوروزی  و قصه صوتی کودکانه بهاره با صدای خاله سمینا آماده کرده است.

هوا سرد بود، ننه سرما کجا بود، توی آسمون، چیکار می کرد، تند و تند لحافشو توی هوا می تکاند، ننه سرما لحافشو تکان می داد، اما نمیدونست لحاف سوراخه و پنبه ها ریزه ریزه از اون بیرون می ریزن،  طفلکی ننه سرما، ننه سرما همینطوری لحافو می تکاند. و پنبه ها همینطور از سوراخ لحاف می ریختن، ننه سرما یک دفعه حس کرد لحاف توی دستش سبک شده، همه پنبه ها پایین ریخته بودن…

جشن تولد + قصه کودکانه نوروزی

گوش کنید:

قصه شب (رادیو قصه)
اسم قصه: جشن تولد
نویسنده: جعفر ابراهیمی 
قصه گو: سمینا ❤️
گروه سنی: ب،ج

آدرس تلگرامی ما:

? @childrenradio..

رادیو قصه برای کودکان شما  در ایام تعطیلات نوروز، انواع داستان ها را به صورت قصه های کودکانه نوروزی  و قصه صوتی کودکانه بهاره با صدای خاله سمینا آماده کرده است.

درخت گیلاس غرق شکوفه شده بود، خانوم مرغه  نگاهی به درخت گیلاس کرد و ناگهان چیزی به یادش اومد و با خوشحالی قدقدقودایی کرد گفت: قدقدقودا امروز روز تولد منه. کبوتر خانوم گفت: بق بقو از کجا میدونی که امروز روز تولدته. خانوم مرغه گفت: قدقد قودا تو روزی که من به دنیا اومده بودم درخت گیلاس مثل امرروز پر از شکوفه بود قدقد قودا. در این موقع خروس پر طلایی هم قوقولی قوقول کرد گفت: قوقولی قوقول تولدت مبارک همسر عزیزم قوقولی قوقول کم کم تمام …